ÄLÄ VAIN SANO MITÄÄN

Meitä opetetaan lapsesta pitäen olemaan hiljaa ja olemaan sanomatta asiattomuuksia julkisesti. Ns. hyssyttelykulttuuri voi myös liittyä erilaisiin aiheisiin, kuten politiikkaan, vähemmistöjen asioihin, feminismiin tai mihin tahansa, joka jakaa mielipiteitä. Itsekin olen kokenut hyssyttelyä jos sun mistäkin aiheesta, enkä ymmärrä miksi muiden mielipiteitä täytyy aktiivisesti tukahduttaa sosiaalisessa mediassa, kasvokkain tai missään muussakaan tilanteessa. Valitettavasti hyssyttelyllä saadaan aikaan päinvastainen reaktio, sillä se lisää vain bensaa liekkeihin eikä tule sammuttamaan niitä. Pikkulapsi joka on juuri oppinut virtsan ja ulosteen konseptin ja puhuu siitä kovaan ääneen julkisissa liikennevälineissä voi olla jonkun mielestä herttaista tai huvittavaa, mutta lapsen vanhemmalle se voi olla noloa jos oma jälkikasvu puhuu ”asiattomuuksia” julkisella paikalla. Lapsi usein vain innostuu asiasta, koska vanhemman reaktio herättää molemmissa osapuolissa tunteita. Lapsi tällöin korottaa ääntään ja toistaa samoja asioita joko välittömästi tilanteessa tai myöhemmin kavereiden kanssa leikkiessä. Kielletty hedelmä houkuttaa, joten hyssyttely ja kieltäminen vain työntävät asian ulos voimakkaammin. Toisaalta pidemmällä aikavälillä hyssyttely rajoittaa lasta ja ulkoinen palaute muuttuu sisäiseksi palautteeksi. Lapsi oppii, että hankalista asioista puhuminen ei ole sallittua, koska hän oppii ettei ”asiattomuuksia” tule sanoa ääneen. Hyssyttely muokkaa lapsen identiteettiä ja synnyttää häpeän tunteen tiettyä asiaa kohtaan, joka voi myöhemmin vaikuttaa esimerkiksi syntyvän seksuaalisuuden tai vaikean trauman käsittelyyn.

Olen ihminen joka nostaa mieluummin kissan pöydälle ongelman ilmetessä kuin annan asian olla, mikäli tiedän että asialle on jotain tehtävissä ja on tärkeää toimia. Asiat kuten perhe- tai parisuhdeväkivalta, seksuaalinen hyväksikäyttö, seksuaalisten vähemmistöjen oikeudet, ilmastoasiat ja ihmisoikeusasiat herättävät tunteita (myös allekirjoittaneessa),  joten asia on monelle tärkeä ja ajankohtainen käsittelyyn. Mahdollistaakseni kyseisistä asioista puhumisen ja niihin näin ollen puuttumisen, pyrin puhumaan niistä parhaaksi katsomallani tavalla. Koen että myös vaikeammista asioista puhuminen on tärkeää, jotta muutosta voidaan saada aikaiseksi. Ei tule siis vaieta, vaan se mitä sinulla on sanottavana voi toimia inspiraationa ja voimanlähteenä jollekin toiselle.

Moni vaiettu asia, kuten seksuaalinen häirintä ja hyväksikäyttö ovat sellaisia, jotka ovat rohkeiden ja avointen ihmisten vuoksi saaneet näkyvyyttä. Esimerkiksi #metoo -kampanja toi esille paljon epäkohtia mm. viihdealan toiminnassa ja yksittäisten ihmisten selkäpiitä karmisista teoista, joten niihin on voitu puuttua. Koska asiaa on aiemmin hyssytelty, se on voinut jatkua kauan salassa. Hyssyttelyyn on oikeuttanut uhka uhrin uran tuhoamisesta tai maineen häpäisemisestä, joka ei ole millään tasolla oikein. Uhri kokee myös valtavaa syyllisyyttä ja häpeää, jonka vuoksi asiasta puhuminen on usein ylitsepääsemättömän vaikeaa ja asiaa usein pidetään salassa kauan ennen avun hakemista. Onneksi näistä puhuminen on mahdollistanut niiden tulemisen valtavirran tietoisuuteen, joten niitä ei ole voinut enää kieltää. Enää ei hyväksytä uhrin syyllistämistä ja raiskauksen oikeuttamista esimerkiksi liian paljastavan pukeutumisen osalta, vaan huomioidaan että ehkä ongelma on niissä ketkä raiskaavat muita ihmisiä. Jos ei ole koskaan kävellyt naisen tai seksuaalivähemmistön saappaissa, ei voi tietää millaista on kulkea pimeällä kadulla tai rauhattomalla alueella, jossa raiskaus tai väkivalta on valitettavasti mahdollista. Onnekseni voin sanoa, etten ole kokenut tällaista häirintää tai väkivaltaa. Enkä myöskään halua, että edes pahin vihamieheni kokisi edes ”viattomana perusteltua” seksuaalista häirintää.

Vaikka asia ei suoranaisesti olisi niin vakava, puhuminen auttaa usein. Tuen hakeminen jossain muodossa auttaa pääsemään eteenpäin kohti parempaa. Sen ei tarvitse olla kirjaimellista apua, kuten psykoterapiaa tai hakeutumista poliisin tai vaikuttavan tahon juttusille, vaan se voi olla esimerkiksi keskustelu luotettavan läheisen kanssa. Kun asia saadaan sanottua ääneen, eikä sitä pyritä hiljentämään ulkopuolelta, helpottaa se häpeän tunnetta ja ahdistusta. Kuuntelijan vastuulla on hänen reaktionsa ja se miten hän ottaa asian vastaan. Tilannetaju on kuitenkin olennaista, mikäli ei tahtomattaan tai tahallisesti halua pahoittaa jonkun toisen mieltä. Jokaiseen asiaan ei tarvitse puuttua, eikä kaikkeen voi vaikuttaa. Häpeää herättävissä asioissa hienotunteisuus on luottamuksen heräämiseen avain, silloin empatian tunteminen empatian tunne on välttämätöntä jotta kertoja pystyy luottamuksellisesti kertomaan asiasta.

Tuen hakemiseen voi rohkaista vertaistuki tai muiden saman asian kokeneiden tarinat ja asian puheeksiottaminen. Edustus on tärkeää, koska silloin tärkeät asiat saavat kasvot ja empatian tunteminen muita kohtaan helpottuu. Vieras asia usein pelottaa, joten sen käsitteleminen ja siihen tutustuminen pienentää pelon tunnetta. Tämä on totta niin kuuntelijan kuin kertojankin osalta. Jos mieltä painava asia, kuten epävarmuus omasta identiteetistä saadaan konkreettiseen sanalliseen muotoon, se lakkaa olemasta yhtä pelottava. Abstraktius on usein hankalampaa, sillä ei ymmärrä mistä esimerkiksi muutos käyttäytymisessä johtuu. Joissain tilanteissa aihe voi aiheuttaa muissa ihmisissä vieraantumisen tunnetta ja jopa vihapuhetta, mutta silloin tilannetta helpottaa luotettavien ihmisten läheisyys ja läsnäolo elämässä. Sosiaalinen media mahdollistaa myös pienten ihmisryhmien yhteyden, jolloin tuen hakeminen aiheen tuntevilta ihmisiltä on helpompaa.

Hyssyttelyn jatkuessa kauan, se muuttaa vastaanottajan käsitystä itsestään. Jos sinulle kerrotaan riittävän monta kertaa, että jokin sinussa on väärin ja siitä ei tule puhua, tulet jossain vaiheessa uskomaan tämän valheen ja muokkaamaan omaa käyttäytymistäsi sen mukaisesti. Tämä muokkautunut käyttäytyminen johtuu häpeäntunteesta, joka aiheeseen tai ominaisuuteen liittyen syntyy. Persoonallisuus syntyy osin sisäsyntyisesti ja osin ympäristön vaikutuksesta. Se muovautuu läpi elämän kokemusten ja ajatusten seurauksena. Tätä hyvin kuvaa seksuaalivähemmistöjen voimakas tarve peitellä omaa seksuaalisuuttaan tai jopa kieltää sen itseltään. Ulkoisten viestien vaikutuksesta muovautunut käsitys voi olla myöhemmin vaikeaa muuttaa, mutta onneksi tähän on mahdollista vaikuttaa myös myöhemmällä iällä. Se voi johtua esimerkiksi perhesuhteiden katkeamisen, työmahdollisuuksien katoamisen tai oman turvallisuuden vaarantumisen pelosta. Hyssyttelyn ja peittelyn seurauksena erityisesti seksuaalivähemmistöjen edustajat, mutta myös muut voimakkaasta häpeäntunteesta kärsivät kokevat konkreettisia terveysongelmia tämän seurauksena. Heillä on todennäköisemmin masennusta ja itsetuhoisia ajatuksia, he voivat käyttää päihteitä sekä kärsiä sydän- ja verisuonisairauksista tämän vuoksi.

Hyssyttelyllä voi saada aikaan jonkun toisen elämässä paljonkin haittaa. Aina asioita ei tarvitse kuuluttaa julkisesti, mutta mikäli asian käsittely ääneen saa aikaan enemmän hyötyä kuin haittaa, voi olla parempi sanoa se. Vaikeista asioista puhuminen voi toimia vertaistukena, jonkun toisen sen hetkisissä haasteissa tai avata tietämättömän silmät erilaisuudelle. Se voi vaikuttaa myöhemmin positiivisesti muiden käsitykseen vaikeammistakin aiheista ja saada aikaan muutosta. Asiasta puhumiseen täytyy kuitenkin olla itse valmis ja ihmisen tulee olla riittävän sinut itsensä kanssa, jotta mahdolliset hyssyttelystä johtuvat negatiiviset tunteet voi käsitellä rakentavasti. Vaikka asian sanoo ääneen, voi joku muu antaa ulkoisesti palautetta tästä ja vaikuttaa toisen henkilön itsetuntoon ja kokemukseen itsestä. Usein kommentoija ei välttämättä tiedosta tai ei halua tiedostaa, joten ei pysty vaikuttamaan omaan käytökseensä ja sen vaikutukseen muihin. Hyssyttelijän osalta auttaa tiedostaa syy toiminnalle. Jos tiedostaa mistä oma toiminta johtuu, voi ennaltaehkäistä sitä vaikuttamasta muiden elämään ja hyvinvointiin. On syy sitten aiempi trauma, opittu asenne tai vaikka kauan jatkunut omien tunteiden tukahduttaminen hyssyttelyn seurauksena, siihen voidaan vaikuttaa. Ennen kaikkea tulisi itse olla valmis ymmärtämään itseään, jotta voi toimia myös muille oikein.

Kun asioista voidaan puhua asioina, eikä koeta salailua paremmaksi vaihtoehdoksi voidaan arvioida niitä realistisemmin ja huomata epäkohtia. Asioiden sanominen ääneen jo itsessään on usein suuri helpostus, joten tulevaisuudessa toivonkin että näistä voidaan puhua enemmän. Kun vaikeiden asioille saadaan kasvot, on helpompaa tuntea empatiaa ja nähdä ne inhimillisinä ominaisuuksina ennemmin kuin pelottavina vaaroina. Se usein vaatii vain yhden erittäin rohkean ihmisen, joka uskaltaa ottaa riskin ja sanoa asian ääneen. Silloin usein myös moni muu samaa asiaa läpikäyvä uskaltaa ottaa asian puheeksi, koska tietää ettei ole yksin. Näin saadaan aikaan muutosta, sekä hälvennetään ennakkoluuloja ja pelkoja. Omien mieltymysten ja ajatusmallien ohi katsominen ja mielen avartaminen helpottaakin jatkossa eri asioiden normalisoinnissa yhteiskunnassamme. Se ei ole koskaan sinulta itseltäsi pois, mutta se voi hyvinkin olla jollekin elämääkin tärkeämpi asia.

leather jacket CALVIN KLEIN JEANS

wrap dress &OTHER STORIES

knee high boots ZARA

sunnies RAY BAN

medallion THOMAS SABO 

Kuvat: ESSIE’S

Ciao belle,

Sini

Continue Reading

KUINKA SAADA KAIKKI IRTI VIIKONLOPUSTA?

Arkipäivät ovat entistä stressaavampia ja täytyisi saada enemmän ja enemmän aikaiseksi samassa ajassa. Palautuminen jää tällöin puutteelliseksi, joten lyhyt 2 päivän viikonloppu ei mahdollista tällaista työtahtia kovinkaan kauan. Varsinkin jos viikonloppu on saamaton ja se koostuu pääasiassa lahnaamisesta ja sarjamaratonista (vaikkakin niitäkin tarvitaan), et ehdi irtaantua arjesta riittävästi vaan se voi jäädä helposti mieleen pyörimään. Viikonloppuun tulisi siksi suhtautua kuin lomaan, jotta mieli virkistyy ja uuteen viikkoon suhtautuu uudella innolla ja energialla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jokaisena viikonloppuna tulee lähteä jonnekkin, elää leveämmin tai laittaa elämä niin sanotusti risaiseksi, kuten lomalla helposti tekee. Vuorokausirytmi, ruokavalio ja lompakon nyörit voivat olla samalla linjalla kuin noin yleensäkin, mutta silti voit lisätä onnellisuuttasi ja hyvinvointiasi panostamalla viikonloppuihin.

Lomailu lisää yleistä positiivisuutta ja tyytyväisyyttä elämään. Siksi loman jälkeen akut tuntuvat latautuneen ihmeellisellä tehokkuudella ja arki tuntuu merkittävästi kevyemmältä, kunnes arki taas ottaa hyvän otteen ja tuntuu ettei olisi lomalla ollukkaan. Siksi olisi suositeltavaa, että näitä arjesta irtaantumisia tulisi säännöllisesti ja useammin. Viikonloppujen aikana on mahdollista palautua tehokkaammin, joten stressitasot pysyvät paremmin hallinnassa ja jaksat paremmin. Tämä on tärkeää erityisesti silloin, jos esimerkiksi työn luonteen tai liian lyhyen työkokemuksen vuoksi lomapäiviä ei ole kertynyt tai saatavilla. Merkittävin tekijä tähän on asenne ja läsnöolo. Lomalla keskitytään aktiviteeteistä huolimatta nauttimaan joka hetkestä, joten jo pelkällä läsnäololla ja muihin asioihin keskittymisellä viedään ajatukset pois arjesta. Lomalla ollessaan myös tekee todennäköisemmin niitä asioita, jotka tuottavat iloa kuten esimerkiksi leipominen tai kulttuuririennot. Näiden itselle mieleisten asioiden tekeminen kohottaa mielialaa, joka näkyy myös palautumisena.

Kun haluat saada kaiken irti viikonlopusta, toimi kuten toimisit jos olisit lomalla. Tee niitä asioita, mitkä tekevät sinut iloiseksi. Liiku, valmista kunnon aamiainen tai nuku pitkään. Sen ei tarvitse olla kallista tai aikaavievää, vaan tarkoituksena on nauttia ja olla läsnä kyseisessä aktiviteetissä. Kun teet jotain täydellä sydämelläsi ja keskityt siihen mitä teet, on todennäköisempää että olet sen jälkeen onnellisempi ja rentoutuneempi. Koska lomia on useimmiten harvakseltaan, ihmiset usein myös pyrkivät nauttimaan niistä täysin rinnoin, minkä vuoksi loma rentouttaa ja auttaa jaksamaan. Usein myös jo tahdin hidastaminen vaikka lyhyeksikin ajaksi, jolloin antaa aikaa itselle mieluiselle aktiviteetille ja samalla on läsnä ja tietoinen ympäristöstään auttaa tämän niin sanotun lomamoodin saavuttamisessa. Tämä on hyvä muistaa, silloin kun työstä irtautuminen viikonlopuksi on syystä tai toisesta haastavaa. Lomamoodi itsessään on kuitenkin spesiaali kokemus ja vaatii riittävää sitoutumista ja panostamista onnistuakseen, joten se ei voi itsessään muuttua rutiiniksi. Tällöin idea häviää, mikäli se muuttuu suorittamiseksi ja rutiininomaiseksi. Tätä kikkaa ei siis kannata vetää hihasta jokaisena viikonloppuna, vaan vain silloin kun sille on tarvetta.

hat BIKBOK

sunnies RAY BAN

kimono BIKBOK

top GINA TRICOT

pants ZARA

sneakers NIKE

Ciao belle,

Sini

 

Continue Reading

TERVEEN HYMYN SALAISUUS

Jokainen meistä ansaitsee kauniin ja terveen hymyn. Joillekin meistä se on geneettisesti suotu, osa saattaa käydä läpi oikomishoitoja, mutta kaikkein tärkeintä jokaiselle meistä on kuitenkin hampaiden omahoito ja tupakoinnin lopettaminen tarvittaessa. Kävin itse hetki sitten hammaslääkärissä ja tämän suosituksesta suuhygienistillä hampaiden puhdistuksessa, joka on suositeltavaa säännöllisin väliajoin. Oma hammaslääkärisi antaa sinulle suosituksen kuinka usein puhdistus olisi hyvä tehdä. Esimerkiksi omalla kohdallani minulle on suositeltu hammaslääkärin tarkistusta kahden vuoden välein ja suuhygienistin puhdistusta noin puolentoista vuoden välein. Suositus on yksilöllinen ja voit kysyä sen omalta hammaslääkäriltäsi. Hampaiden puhdistus ei tarkoita kuitenkaan vain valkoista hammasrivistöä vaan säännöllistä puhdistusta, jotta hammaskivi tai kariesbakteerit eivät jää hampaiden pinnalle puutteellisen puhdistuksen vuoksi. Hampaiden puhdistuksella on nimittäin kauaskantoisempia vaikutuksia terveydelle, joita ei välttämättä uskoisi.

Kariesbakteerit eli plakki on niitä kuuluisia hammaspeikkoja, jotka aiheuttavat reikiintymistä. Hampaiden reikiintyminen voi olla hyvinkin kivulias vaiva ja samalla myös infektioreitti muille bakteereille kehoon. Kariesbakteerit ilmaantuvat suuhun usein jo lapsuudessa, jonka vuoksi alle 2 vuotiaille lapsille ei suositella samojen ruokailuvälineiden käyttöä tai suulle pussaamista, jotta bakteerit eivät pääsisi yhtä nopeasti suun bakteerikantaan. Esimerkiksi lapsen ruuan maistaminen omalla suulla ja sen syöttäminen lapselle kuljettaa reikiintymistä aiheuttavat bakteerit lapsen suuhun, joka voi tarkoittaa lapsuudessa alkavaa reikiintymistä ja useita hammaslääkärireissuja niiden paikkaamiseksi. Mikäli lapsi ei altistu näille bakteereille tämän ns. kriittisen kauden aikana voi hyvinkin olla että lapsella ei ole reikiä lähes ollenkaan. Voimakkaampi syljenerityskin voi vähentää näiden bakteerien esiintymistä, jolloin reikiä ei pääse syntymään yhtä herkästi. Runsas sokeripitoisten juomien juominen ja napostelu myös lisäävät kariesbakteereiden kasvua suussa, jonka vuoksi reikiintymistä tapahtuu helpommin. Säännöllinen ruokailurytmi ja napostelun välttäminen on tämän vuoksi hyvä keino ennaltaehkäistä reikiintymistä. Amiinifluoridia sisältävät hammastahnat myös suojaavat tehokkaasti hampaita reikiintymiseltä, jonka vuoksi hammastahnan valinta sekä oikea harja ovat olennainen osa hampaiden omahoitoa.

Jos ien ärtyy paikallisesti tai on tulehtunut kauttaaltaan puutteellisesta puhdistuksesta ientulehduksen eli gingiviitin vuoksi, voi harjatessa ilmetä verenvuotoa ikenestä. Inhottava vaiva ja voi olla myös epämielyttävän tuntuista, mutta tällöin usein oletettu ohje hampaiden puhdistuksen keventämisestä tai välttämisestä on hampaiden hyvinvoinnin kannalta väärä taktiikka. Hammaskivi ja riittämätön puhdistus nimittäin provosoivat ientulehduksen esiintymistä, joten lievän punoituksen ja verenvuodon yhteydessä tehostettu omahoito on riittävä ikenen parantumiseksi. Hampaat ja ienraja on silloin syytä saada puhdistettua hyvin, jotta tulehdus pääsee parantumaan. Mikäli ientulehdus pääsee leviämään muualle hampaan kiinnityskudoksiin, on kyseessä haitallisempi parodontiitti. Silloin ien vuotaa usein reippaammin ja ien alkaa ikäänkuin vetääntyä. Lisäksi voi ilmetä pahanhajuista hengitystä ja makua suussa. Parodontiitillä on todettu yhteys sydän- ja aivoinfarktin ilmenemisen kanssa, joten hampaiden riittävällä puhdistuksella voit ennaltaehkäistä sydän- ja verisuonisairauksia, jotka voivat heikentää toimintakykyäsi myöhemmällä iällä tai olla jopa hengenvaarallisia. Parodontiittiä alkaa usein ilmenemään 20-40 vuoden iässä ja yhä enemmän vanhemmilla ikäpolvilla. Onneksi hyvällä omahoidolla voidaan ennaltaehkäistä ja hoitaa tulehdusta, jotta se ei pääse vaikuttamaan terveyteesi myöhemmin.

Hampaiden puhdistukseen suositellaan sähköhammasharjaa tai pehmeää hammasharjaa. Liian kovaharjaksinen hammasharja voi vaurioittaa hampaan pintaa, ja puhdistuksen kannalta harjan liike eikä niinkään harjasten kovuus on avainasemassa. Hampaat tulisi puhdistaa kaksi kertaa päivässä, aamulla ennen aamupalaa ja illalla ennen nukkumaanmenoa. Itselleni tämä on ollut kaikkein hankalin toteutettava asia omassa omahoidossani, joten olen joutunut skarppaamaan sen kanssa. Puhdistan hampaat sähköhammasharjalla vähintään kerran päivässä, sekä käytän hammaslankainta ja hammaväliharjaa hampaiden ja retentiolangan (metallinen oikomisen jälkeiseen hoitoon tarkoitettu lanka joka on kiinnitettynä hampaiden sisäpinnalla) välien puhdistukseen päivittäin. Tarvittaessa olen purskuttanut Listerinen suuvedellä, mutta ensisijaisesti harjalla tehtävä puhdistus on tärkeintä. Hammastahnana minulla on ilman mitään erityistä syytä käyttööni jäänyt Elmexin hammastahna, mutta mikä tahansa amiinifluoridia (fluoria) sisältävä hammastahna soveltuu hampaiden puhdistukseen.

Ciao belle,

Sini

Continue Reading

IHMISSUHTEET JA MENTALISAATIO

Hyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta yksi tärkeimpiä asioita ovat hyvät ja voimaannuttavat ihmissuhteet. Minulla oli syntymäpäiväillanvietto rakkaiden ystävien kanssa, joka antoi paljon virtaa ja muistutti minua siitä, että vaikka elämä välillä potkii päähän on lähellä paljon ihania ihmisiä jotka tukevat ja auttavat. Eikä sitä itsekään voi olla aivan kauhean tyhmä tyyppi, kun ihmiset ympärillä ovat niin huippuja. Muutamat ystäväni matkustivatkin yhdeksi yöksi 500 km matkan per suunta, joten olen selkeästi jotain tehnyt oikein kun olen ansainnut näin hyviä ystäviä. Tutkimustenkin mukaan hyvät ihmissuhteet niin työelämässä kuin vapaa-ajalla auttavat välttämään burnoutin tuntemuksia ja vähentävät stressiä. Ihmissuhteet vahvistavat meidän omaa käsitystämme itsestämme, sillä täytämme vuorovaikutuksessa ihmisen perusedellytyksen eli läheisyyden tarpeen ja tarpeen kuulua ryhmään. Huomaan kyllä itsekin hyvän maailmanparannussession jälkeen oloni kevyeksi ja ilman helpommaksi hengittää. Kun löydät ympärillesi ihmisiä, joista saat enemmän positiivista energiaa kuin negatiivista niin näitä ihmissuhteita kannattaakin vaalia huolella.

Kun ihmissuhteistaan ei pidä riittävän hyvää huolta, se lisää koetun stressin määrää ja heikentää kykyä mentalisaatioon eli itsensä ja toisen mielen ymmärtämistä ja reflektiota. Kun ei ole samalla aallonpituudella itsensä tai muiden kanssa, jää myös todennäköisemmin tulevaisuudessakin helpommin yksin ja noidankehä on luotu. Asiat oman pään sisällä kasvavat suhteettoman suuriksi, kun niitä ei pääse peilaamaan kenenkään läheisen kanssa keneen voi luottaa. Asia toimii myös päinvastoin, kun ymmärtää itseään ja miten toimii erilaisissa tilanteissa on helpompi huoltaa ihmissuhteitaan. Silloin vuorovaikutus on tehokkaampaa ja helpompaa. Tällaisella kahden ihmisen välisellä pallottelulla, keskustelulla, maailmanparannuksella tai reflektiolla miten asian haluaakaan ilmaista saadaan aikaan myös mentalisaation vahvistumista molempien mielessä. Kun keskustelu sujuu ja molemmat haluavat ymmärtää mitä toistensa päässä liikkuu, vahvistuu niin vuorovaikutussuhde kuin ihmisten oma käsitys itsestään.

Ihmisen kykyyn käsittää omia tunteita ja ajatuksiaan sekä samaistua muihin vaikuttaa erityisesti heidän vuorovaikutussuhteensa vanhempiinsa. Jos vuorovaikutussuhde perustuu vahvaan luottamukseen ja lapsi kokee, että hänet kohdataan itsenään ja häntä ymmärretään tulee tästä lapsesta aikuisena tasapainoinen yhteiskunnan jäsen, joka osaa vuorovaikuttaa muiden kanssa tasavertaisina. Jos lapsen aito into tai tarve tukahdutetaan, vaikutetaan tämän lapsen kykyyn mentalisoida itseään asiaan liittyen. Esimerkiksi jos lapselle on toistuvasti negatiivisten tunnetilojen (suru, kiukku, turhautuminen ym.) purkautuessa kerrottu, että tämä on väärin tai jopa toruttu siitä mikä lapsessa on vikana kun käyttäytyy tietyllä tavalla, häviää lapsen kyky käsitellä negatiivisia tunnetiloja pidemmällä aikavälillä. Lapsi siis pyrkii tekemään oman käsityksensä mukaan parhaan korjausliikkeen saamansa palautteen perusteella, joka lapsen tapauksessa voi tarkoittaa kokemusta sitä että negatiivisten tunteiden tunteminen on väärin ja lapsi on huono ihminen niiden vuoksi. Jokaisella meistä kuitenkin on negatiivisia tunteita ja ne ovat normaali osa elämää, mutta lapsen kohdalla hän tulevaisuudessa toruu itseään näistä negatiivisista tunteista jatkaen aiemmin oppimaansa linjaa. Tällainen henkinen epätasapaino omien tunteiden kanssa voi näkyä vaikeutena ilmaista tunteita ihmissuhteissa tai taipumuksena ilmaista niitä epätavallisella tavalla.

Vaikka tämä kuulostaakin enemmänkin siltä, että jos lapsuudessa on kaikki mennyt pieleen niin mitään ei ole tehtävissä, niin maailma ei ole onneksi näin mustavalkoinen. Jokainen meistä voi oppia mentalisaatiota myös aikuisenakin. Itsekin ennen termiin tutustuttuani huomasin käyttäväni mentalisaatioon liittyvien teemoja ihan omassa arjessani. Mentalisaatiossa tiedostetaan mitä oman pään sisällä liikkuu ja se puetaan konkreettisiksi sanoiksi. Omat tunteet, ajatukset tai aikomukset eivät ole epämääräistä mössöä, vaan niistä tehdään oman ajatusprosessin kautta konkreettisia ja käsiteltäviä asioita. Esimerkiksi yllä mainittu negatiivisia tunteita välttävä lapsi, joka ajan kanssa kasvaa itsetietoiseksi nuoreksi ja lopulta aikuiseksi. Hän voi omien kokemuksiensa, ihmissuhteidensa, ja oman identiteetin rakentumisen myötä oppia käsittelemään negatiivisia tunteita, joiden ymmärtää olevan sallittuja. Hän voi oppia ymmärtämään, että oma ahdistuksen tunne johtuu häpeästä omia tunteita kohtaan. Tämä taas johtuu omasta opitusta arvosta jossa negatiiviset tunnepurkaukset ja tunnetilat on määritetty vääriksi ja että niitä täytyy välttää hinnalla millä hyvänsä. Tämäntyyppisen ajatusleikin ja mentalisaation avulla hän voi ymmärtää itseään taas hieman enemmän ja voi oppia näin antamaan anteeksi itselleen erilaiset negatiiviset tunteet. Sinäkin rakas lukijani olet harjoittanut pienimuotoisesti mentalisaatiota lukemalla tämän tekstin yrittäessäsi ymmärtää kuvailemaani lasta ja hänen sielunmaailmaansa. Kaikessa vuorovaikutuksessa ja ihmissuhteissamme teemmekin tätä kaiken aikaa, joskus tietoisesti ja joskus tiedostamattomasti.

sunnies RAY BAN

swimsuit HALLA x HALLA

denim shorts LEVI’S

slides ZARA

kimono BIKBOK

Ciao belle,

Sini

Continue Reading

ARKIAKTIIVISUUDEN MERKITYS

Olen jo aiemmin kirjoittanut terveyden edistämisestä, joten halusin jatkaa teemalla joka on meille jokaiselle omakohtainen ja toivottavasti tärkeä. Postaus siis sisältää täyttä asiaa arkiaktiivisuudesta ja siitä miksi meidän jokaisen (myös allekirjoittaneen) tulisi nostaa se takapuoli siitä sohvalta Netflixin äärestä ja tehdä jotain. Oma liikunnallisuuteni tällä hetkellä on enemmän tee niin kuin sanon, älä niin kuin minä teen. Vaikka tietäisi miten tulisi toimia, ei välttämättä toimi niin. Kuljen julkisilla vaikka voisin pyöräillä työmatkat, kuljen portaissa kun se on käytännöllistä, käyn kuntosalilla 1-2 kertaa viikossa ja muuten yritän vain palautua päivästä. Lisäämällä arkiaktiivisuutta saisi helposti parannettua omaa jaksamista ja palautumisnopeutta, mutta en ole jaksanut panostaa omaan hyvinvointiin yhtä paljon kuin pitäisi. Elämäntapani ovat kuitenkin keskimäärin terveellisiä ja tasapainoisia. Nukun keskimäärin hyvin ja ylläpidän säännöllistä unirytmiä. Syön monipuolista ja terveellistä perusruokaa. Liikun enemmän tai vähemmän säännöllisesti. Alan kuitenkin vuosien vieriessä kiinnittää enemmän huomiota siihen mitä voin tehdä enemmän, kuin että mitä teen juuri nyt. Silloin tuen tulevaisuuden minäni jaksamista ja toimintakykyä, jotta pysyn mahdollisimman terveenä ja pystyvänä mahdollisimman pitkään. Myös mahdolliset tulevaisuuden vammat ja sairastumiset kuormittavat vähemmän jos olen jo valmiiksi paremmassa kunnossa.

Arkiaktiivisuus eli kaikki se mitä teemme joka päivä on vain yksi osa siitä liikunnasta mitä meidän kaikkien pitäisi saada viikoittain. Se kun käyt kaupassa, siivoat, menet töihin ja teet erinäisiä asioita työpaikalla ja kotona on arkiaktiivisuutta. Sen avulla sinun on helppo tehdä kehollesi ja jaksamisellesi hyvää. Kun pyöräilet työpaikalle, saat helposti lisättyä virkeystilaasi ja jaksamistasi työpäivän aikana. Myös illalla olet pirteämpi kun olet saanut nostatettua hieman sykettäsi työmatkan aikana. Itsekin huomasin kun pyöräilin Porvoossa asuessani päivittäin työmatkani (eli yhteensä noin 10km päivässä) kuinka paljon parempi mielialani ja keskittymiseni myös työpaikalla oli. Motivaationa voi toimia myös se että painonhallinta on helpompaa, kun on riittävästi arkiaktiivisuutta muun liikunnan harrastamisen tasapainona. Palaudut parhaiten kun kovan treenin lisäksi tulee matalatehoisempaa harjoittelua eli esimerkiksi rauhallista kävelyä. Sen ei tarvitse tuntua treeniltä, vaan voit vaikka lähteä ulkoilemaan ystävän kanssa ja vaihtaa päivän kuulumiset. Jos treenaat esimerkiksi kilpaurheillessa kovaa, on tärkeää myös palautua.

Useimmiten ajattelemme, että koska elämämme on niin kiireistä täytyy treeninkin olla yhtä intensiivistä ellei intensiivisempää kuin muu elämä. Silloin oma kroppa ei välttämättä pysy mukana ja voi tapahtua ylirasitusta ja tapaturmia. Rauhallinen, omantasoinen ja nousujohteinen harjoittelu onkin se paras vaihtoehto kenelle tahansa missä elämäntilanteessa ja kunnossa olevalle tahansa. Helpointa on vähän liikkuvalle lisätä arkiaktiivisuutta, esimerkiksi kävelemällä kauppaan aluksi vaikka kerran viikossa ja myöhemmin useammin. Jos jokin tietty liikuntamuoto ei tuota iloa, ei sitä myöskään tule tehtyä. Silloin on tärkeää myös löytää itselle se oikea liikuntamuoto, joka huijaa liikkumaan ja olemaan aktiivisempi. Arkiaktiivisuudessakin helposti tulee niin sanotusti vahingossa liikuttua enemmän samalla kun teet jotain muuta tärkeää. Aion itsekin pyrkiä siihen, että kun toinen puoliskoni lähtee salille menen samalla verukkeella itsekin treenaamaan. Vaikka kuntosali ei olekaan niin se oma juttu, piristän harjoittelua kuuntelemalla suosikkipodcaseja tai katsomalla puhelimella jotain helppoa ja kevyttä hömppää Netflixistä. Kunhan teet samalla treenisi ja edistät näin terveyttä ei minulle ole mitään väliä kuinka saat itsesi motivoitua harjoittelemaan. Podcastien suosion lisääntyminen ja valinnanvaran lisääntyminen räjähdysmäisesti on ainakin helpottanut omaa treeniäni paljon. Toinen vaihtoehto on hyvä musiikki, sillä entisen tanssijan saa parhaiten tsemppaamaan musiikki jonka tahtiin tehdä.

Haluatko lukea lisää terveyteen ja liikuntaan liittyvistä aiheista blogissani? Kommentoi alle, jos aihe kiinnostaa!

hoodie H&M

bike shorts NIKE

sneakers ADIDAS

Ciao belle,

Sini

Continue Reading

TERVEYDEN EDISTÄMINEN PÄHKINÄNKUORESSA

Tästä aiheesta voisin puhua loputtomiin ja olen suunnitellut videon tekemistä sen suhteen. Terveyden edistäminen on lähellä sydäntäni ja vaikka välillä omat elintavat menevätkin enemmän ”älä tee niin kuin minä teen, vaan niinkuin minä sanon” haluan ottaa omista hyviksi todetuista neuvoistani vaarin ja tehdä keholleni niitä asioita, jotka saavat sen pysymään mahdollisimman hyvässä kunnossa mahdollisimman pitkään ja tapaturmista ja kommelluksista huolimatta. Kun omasta terveydestään pitää huolta, niin kroppa ja mieli kiittää yhtä lailla ja voi keskittyä olennaiseen. Onnellisuus ja terveys kulkevat käsi kädessä, eikä toinen voi olla täysin kunnossa jos toinen ei pelitä. Kehossa voi olla rajoituksia, mutta se voi silti olla isommassa mittakaavassa terve ja onnellinen mieli. Tässä postauksessa halusinkin avata niitä uskomuksia, joita mm. fitnesskulttuuri ja markkinointikikat antavat ymmärtää.

Terveenä olemiseen et tarvitse turhia lisäravinteita ja superfoodeja, nettivalmennuksia, valmiita ruokavalioita ja dieettejä, erilaisia pelejä ja vehkeitä joiden tarkoituksena on muokata kehoa tai parantaa sairauksia, kikka kolmosia joilla lähtee kaikki flunssasta syöpään tai mitään muutakaan sellaista, joka vaatii sinua avaamaan kukkarosi nyörit. Itseoppineet gurut ja muut ilman virallisia tutkintoja ja ammattinimikkeitä on syytä kiertää kaukaa. Jollain voi olla ihan hyviäkin ajatuksia, mutta usein kyseessä ei ole luotettavaa tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa ja kokemusta takana, joten seuraukset voivat olla pahimmillaan vakavat. Jos et ole varma jostain valmennuksesta, dieetistä tai tuotteesta voit aina kääntyä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen. Lääkärit ovat usein varma valinta näiden asioiden suhteen, itsehoidollisissa asioissa voi hyödyntää sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan puoleen, ravitsemuksessa ravitsemusterapeutin ja liikkumiseen ja treenaamiseen liittyvissä asioissa fysioterapeutin puoleen. Heillä kaikilla on korkeakoulututkinto ja lupa lain mukaan harjoittaa ammattia, joten voit hyvällä todennäköisyydellä luottaa heidän vinkkeihinsä. Itsekin konsultoin usein kollegoja ja muiden ammattikunnan edustajia, kun oma tietotaitoni raja löytyy jotta voin olla varma valitsemastani ratkaisusta. Älä sinäkään ala kokeilemaan asioita, joista et ole ihan varma niin säästyt vaivalta ja pankkitili kiittää. Säästä siis rahaa ja tee niitä tavallisia asioita, jotka jo sukupolvet ennen sinua ovat todenneet hyödyllisiksi.

Oma lemppariaiheeni eli liikunta on yksi parhaista asioista terveyden suhteen. Nykyään ollaankin siirtymässä liikkumattomampaan suuntaan. Lapset ja nuoret eivät ole aktiivisesti ulkona leikkimässä ja kehittämässä kehojaan kohti aikuisuutta, joten ne lapsuudesta saatavat rakennuspalikat eivät pääse kehittymään. Keho tarvitsee treeniä oppiakseen uusia asioita, jotka useimmiten löytyvät mm. leikin avulla. Liikunta on tehokkain keino saada aikaan terveysvaikutuksia, jotka voidaan lukea lääkkeenkaltaisiksi. Esimerkiksi verenkierto parantuu harjoittelun avulla, jolloin verenpaine laskee. Korkeasta verenpaineesta kärsivät voivat näin yksinkertaisella tavalla helpottaa omaa oloaan. Älä kuitenkaan lopeta lääkärin määräämää lääkettä omine lupinesi, vaan konsultoi omaa lääkäriäsi asiasta. Kun lihakset ja luut ovat jo lapsuudessa hyvässä kunnossa kestävät ne rasitusta ja tapaturmia paremmin myös myöhemmin. Sairastumisen yhteydessä ne jotka ovat paremmassa kunnossa paranevat huomattavasti nopeammin. Myös useamman perussairauden oireet voivat liikunnan avulla lievittyä, kun toimit saatujen ohjeiden mukaan. Liikunta piristää mielialaa, joten jaksat paremmin niin fyysisesti kuin henkisestikin. Liiallinen liikunta ja pitkäaikaiset (yli 1,5h) kertatreenit eivät tätä edistä, vaan on parempi pysyä itselle mieluisessa ja sopivan kestoisessa terveysliikunnan muodossa. Sillä ei ole väliä onko se juoksua, tanssia, kuntosalia vai vaikka pallopelejä, kunhan pidät siitä ja teet sitä mielelläsi. Silloin ei treenikertoja jää niin helposti välistä.

Ravitsemusasiat ovat olleet aika paljon pinnalla viimeaikoina. Ravitsemussuositukset on laitettu syyniin ja erilaiset hankalasti ylläpidettävät dieetit ovat nousseet suosioon. Olen itse vahvasti sitä mieltä, että suositukset ovat suosituksia ja niitä täytyy myös kohdella sellaisena, mutta niiden tarpeellisuutta ei ole syytä kyseenalaistaa. Ne perustuvat vuosikymmenten perusteelliseen tutkimustietoon, eli niillä on jokin perusta. Niitä voi pitää jonkinlaisena ohjenuorana ja tehdä omasta ruokavaliostaan parhaan mahdollisen itselleen. Itse esimerkiksi en käytä punaista lihaa, en juo maitoa mutta käytän muita maitotuotteita ja pyrin syömään hyvin kasvispainotteisesti mahdollisuuksien mukaan, mutta en vältä vaaleaa lihaa kuten kanaa ja kalaa. Eli kunhan syöt säännöllisesti aivan tavallista kotiruokaa pötkit pitkälle. Ruuassa saa hifistellä, mutta se ei ole millään muotoa pakollista. Aamupalan syömisen olen huomannut itselläni vaikuttavan päivän jaksamiseen ja vointiini erityisen paljon, joten sen unohduttua olen alkanut pakottaa itseäni syömään aamupalaa uudestaan. Eli ei se syöminen ja ravitsemuskaan niin ihmeellistä ole, eikä se vaadi mitään valmiita suunnitelmia sen suhteen mitä jokaisella aterialla lautasellesi tulisi pistää. Pizza ja hampurilaiset tai mikä tahansa sinua houkuttaa on myös pienissä määrin ihan okei, kunhan et syö niitä päivittäin ja suuria määriä. Ruoka tulee myös kuluttaa liikkumalla ja arkiaktiivisuuden avulla.

sunnies GUCCI

blouse ZARA

denim shorts DIY

loafers VAGABOND

Ciao belle,

Sini

Continue Reading

MITÄ KEHOPOSITIIVISUUDEN PITÄISI MIELESTÄNI TARKOITTAA

Kaikkien huulilla on viime aikoina ollut sana kehopositiivisuus. Kyseinen trendiaate onkin lähtöisin ”Fat Acceptance” liikkeestä, jonka perimmäinen ajatus oli saada myös lihavemmat ihmiset kokemaan samanlaista kohtelua kuin kaikki muutkin ilman syyllistämistä painosta. Tämä laajentui kehopositiivisuuteen, jossa kaikki kehot painosta, ihomuutoksista, arvista tai mistä tahansa huolimatta ovat samanarvoisia ja ansaitsevat samanlaista kohtelua. Samalla myös kehotetaan ihmisiä itseään kohtelemaan itseään hyvin oman kehon epäkohdista huolimatta. Arvostettava aate, eikö? Valitettavasti siinä on kuitenkin ilmennyt monen muun aatteen kaltaisia ylireaktioita, jotka kärjistävät esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisten antamat neuvot painonpudotuksesta erilaisten terveysriskien vähentämiseksi epäasiallisiksi ja syyllistäviksi, vaikka ajoittain tökeröidenkin ihmisten toimesta asiaa ei välttämättä ilmaista optimilla tavalla. Mielenterveyden ja itsensä rakastamisen tukeminen on aina hyvä asia, kunhan pysytellään kohtuudessa. Ylipaino ei ole mielestäni syy rakastaa itseään, vaan kehopositiivisuudesta puuttuu täysin se osapuoli, jossa jokainen rakastaa omaa kehoaan niin paljon että tekee kaikkensa sen eteen jotta siinä on mahdollisimman hyvä olla ja voi elää mahdollisimman pitkään ja mahdollisimman terveenä hyvää elämää.

Itse pyrin noudattamaan tätä elämänohjetta, jonka mukaan mm. syön, nukun, liikun ja hallitsen stressiäni. Minulla on vain yksi keho, enkä pääse siitä mihinkään, joten jos meinaan elää mahdollisimman onnellista ja hyvää elämää täytyy minun pitää kehostani huolta. Tämän täytyisi olla mielestäni se toinen osa kehopositiivisuutta eikä se, että syyllistetään ”syyllistäjiä”. Keho voi hyvin, jos se saa hyvää ja terveellistä ruokaa, liikuntaa, virikkeitä ja sosiaalisia kontakteja. Elinolosuhteet ja vuorokausirytmi antavat myös oman osansa hyvinvoinnille. Jos nukut hyvin, syöt terveellistä ruokaa ja liikut säännöllisesti on sinulla jo isoimmat peruspalikat hyvässä kuosissa. Tämän parantaminen onkin ollut tämän kesän tavoitteenani, sillä olen huomannut mm. liiallisen sokerinkulutuksen aiheuttaneen turvotusta ja huonovointisuutta itsessäni. En myöskään halua että kehoni joutuu voimaan pahoin, jos tiedän miten sen voi välttää. Kohtuus kaikessa, joten onkin hyvä muistaa 80/20 sääntö. 80% hyviä juttuja ja 20% pieniä paheita. Se 20% on usein se mikä pitää mielen hyvänä. Liian tiukka elämäntapa alkaa nakertamaan niin mieltä kuin kehoakin, kun stressitasot alkavat lisääntymään.

Elämän pienet asiat eivät kuitenkaan saisi olla liian suuressa osassa, eli esimerkiksi myöhälle valvominen tai jokapäiväinen roskaruuan syöminen ei tee keholle hyvää vaan päinvastoin. Esimerkiksi itsekin tiedän vallan hyvin, että minulla on huonotapa olla syömättä aamiaista, joten koetan voimakkaasti kehottaa itseäni muistamaan syödä sen. Jos en kuitenkaan muista tai sitä pysty syömään, en syyllistä itseäni vaan yritän seuraavana aamuna uudestaan. Olen mm. ”pakottanut” itsestäni aamuvirkun ja lopettanut tavallisen karkin syönnin samalla tavalla; päätin että olen aamuihminen ja en tykkää karkista, joten elämäntapamuutoksen tekeminen oli minulle helpompaa. Kaikille tämä taktiikka ei kuitenkaan toimi, joten kuuntele itseäsi ja kehoasi ja tee se mikä tuntii itsestä parhaalta. Elämäntapamuutos ei tapahdu hetkessä, mutta se on aloitettava joskus joten mitä aikaisemmin sen aloitat sitä nopeammin pääset kohti sitä pistettä, jolloin kehossasi on hyvä olla ja voit tuntea itsesi mahdollisimman terveeksi.

Ennakoiva terveellisen elämäntavan etsiminen helpottaa myös siinä tilanteessa, kun se ainut asia mihin et voi vaikuttaa eli sattuma astuu peliin. Kun olet jo valmiiksi hyvässä kunnossa, ei sairauksien ja traumojen jälkeinen kuntoutuminen on nopeampaa ja todennäköisempää. Sitä on myös helpompi asennoitua siihen, kun on jo aiemmin tehnyt oman kehonsa hyvinvoinnin eteen töitä. Nämä asiat mistä terveellinen elämäntapa koostuu eivät ole rakettitiedettä ja jokainen meistä siihen pystyy. Asenne elämäntapamuutokseen vaikuttaa myös asiaan, sillä jos lähtöasetelmana on se ettei mistään tule mitään niin ei siitä aikaan mitään tule. Anteeksi negatiivisuuteni, mutta verrattuna siihen jos asenne on päinvastainen että tästä tulee vielä jotain ja haluan nähdä tuloksia auttaa huomattavasti tehokkaammin siihen, että niitä lopulta näkee. Kehopositiivisuuteen olisikin tärkeää yhdistää myös se pystyyvyyden tunne, eli jokainen meistä pystyy tekemään asioita. Ei välttämättä täysin samalla tavalla, mutta omiin lähtökohtiinsa nähden täysin riittävällä tavalla. Joten eikö rakasteta itseämme niin paljon, että haluamme elämiimme mahdollisimman paljon hyvää ja eletään mahdollisimman terveenä ja mahdollisimman pitkään.

Body positivity has some great ideas and thoughts. The main point is to get equal treatment to people with any type of body and try to help those who might have any insecurities of their bodies to respect them. It has boiled down to the fact that any comment is a bad comment and health care professionals can’t acceptably comment on their patients appearance in order to give treatment advise. Weight or anything else isn’t a reason to love themselves in my opinion, and the matter lacks the point of view to want to help one’s body feel as good and as healthy as possible with a healthy lifestyle. I tend to think that way that I want to take care of my body to live as long and as healthy as I possibly can, since it helps me feel fully happy with my life. It also helps that I will thrive over health issues later, bacause I have the resourses to rehabilitate efficiently. One’s body should be ”a temple” to be a healthy and a happy person. Sleep, nutrition and exercise are the main blocks of healthy life that are easier to achieve than it might seem. With a proper attitude you will support that and not stand in your own way. With a simple 80/20 rule with the good stuff and the guilty pleasures you will treat your mind and body simultaneously. Body positivity should be about being able to do those things and believing in yourself enough to take care of your one and only body to live happy and healthy for a long time.

crop top BIKBOK

denim shorts DIY

plaid shirt 2ND HAND

sunnies H&M

Ciao belle,

Sini

Continue Reading

KUINKA YSTÄVYSTYÄ AIKUISENA?

Kaverisuhteet ja niiden ylläpitäminen on huomattavasti työläämpää aikuisiällä. Lapsena usein kaveerasi lähellä asuvien ystävien kanssa, jolloin heitä näkee päivittäin jopa tunteja päivässä, jonka lisäksi koulussa on usein oma kaveriporukka jonka seurassa viihdytään vuosia hyvinkin intensiivisesti. Aikuisiällä usein työt ja muu elämä vie kuitenkin todella paljon aikaa ja energiaa joten ystävyyssuhteiden ylläpitäminen on muuttunut erilaiseksi. Silloin katsellaan kalenteria ja mietitään milloin molempien aikataulut menevät yhteen, jolloin hyvällä tuurilla on mahdollista vaihtaa kuulumisia jopa pidemmältä ajalta. Aihe on turhauttanut minua viime aikoina, koska koen etten ole löytänyt paljoa aikaa viettää ystävieni kanssa ja sen suunnitelu on myös osoittautunut hankalaksi. Ihmisiin tutustuu esimerkiksi työpaikoilla ja tapahtumissa hurjaa vauhtia, mutta näistä hyvän päivän tutuista syntyy harvemmin syvempiä ystävyyssuhteita koska niiden ylläpitäminen ei ole yhtä yksinkertaista kuin aiemmin. Suunnitelmat eivät myöskään välttämättä ole yhtä pitäviä, sillä tilanteet muuttuvat nopeasti joten oma aikataulu on yhtä joustava kuin kulunut kuminauha. Itse pyrin aina pitämään tekemäni suunnitelmat, sillä niiden peruminen vaikuttaa oman aikatauluni lisäksi myös toiseen, vaikka toisaalta aina välillä huokaisee helpotuksesta kun saakin hengähtää eikä ole kiire paikasta toiseen.

En vieläkään oikeastaan koe olevani täysin aikuinen, sillä vaikka käyn töissä ja elätän itseni olen jollain tavalla vielä kasvuvaiheessa oman elämäni suhteen. Se onneksi on sallittua ja suotavaakin. Pyrin siihen että tapaisin lähimpiä ystäviä maantieteellisten rajoitusten sallimissa rajoissa säännöllisesti, sillä heidän seuransa on usein se mikä saa jaksamaan kun oma arki painaa. Se ei kuitenkaan useimmiten onnistu helposti, vaan se vaatii sitä kuuluisaa suunnittelua ja tuuria. Välillä sitä vaaditaan myös parisuhteen laatuajalta vaikka molemmat asuisivatkin saman katon alta. Priorisointi on usein avain, joten jostain on tingittävä ja usein se on joko sosiaaliset suhteet tai oma hyvinvointi. Itse kehotan ehdottomasti hoitamaan itseään ja jaksamistaan, sillä jos ympärilläsi on ymmärtäviä ihmisiä he antavat sinulle aikaa huolehtia itsestäsi eivätkä vaadi aikaa ja energiaa silloin, kun sinulle ei ole sitä antaa. Tosiystäviä on mahdollista mielestäni löytää myös aikuisiällä, sekä lapsuuden ystävistä voi joko tulla aikuisiällä tärkeitä ihmisiä itselle samalla tavalla. Samalla tavalla kun kohtaa ihmisiä huomaa keiden kanssa klikkaa ja keiden ei niinkään. Näin aikuisena tuleekin ehkä enemmän ajateltua sitä että ympärilleen kerää samanmielisiä ihmisiä ennemmin kuin vain maantieteellisesti lähimpiä. Sillä ei ole väliä, ovatko ystäväsi tuoreita tai lapsuudesta peräisin, eikä se että onko heillä samoja mielenkiinnonkohteita kuin sinullakin, ainoastaan sillä että koet olosi heidän seurassaan hyväksi ja saatko heiltä hyvää energiaa omaan arkeesi ja päinvastoin.

​Friendships are harder to maintain when you’re an adult with responsibilities and jobs, but usually the one’s that understand your need to wind-down in their company or just by yourself are the one’s to keep. It doen’t matter if your friendships are recent or from your childhood, if you’re likeminded or opposites. The only thing that matters is that they send positive vibes into your life and vice versa and that you feel good around them.

sweater KENZO

jeans LEVI’S

chelsea boots VAGABOND

coat HAGLÖFS

bag FURLA

sunnies GUCCI

Ciao belle,

Sini

Continue Reading

KUINKA TUNNISTAA TOKSINEN IHMISSUHDE?

Jokaisella meillä on ihmissuhteita, läheisempiä tai hyvän päivän tuttuja jotka saavat aikaan mielipahaa, ahdistusta ja uuvuttavat. Niitä ei välttämättä itsekään huomaa aluksi vaan ne hyväksytään sellaisenaan. Puhunkin niin sanotuista myrkyllisistä tai englanninkielisestä termistä suoraan väännettynä toksisista ihmissuhteista, jotka vaikuttavat tällaisen persoonan kanssa vuorovaikutuksessa olevaan henkilöön. Itsekin huomaan tämän tyyppistä kommunikointia omissa ihmissuhteissani ajoittain, joten halusin kirjoittaa tästä enemmän blogin puolella. Aiheesta löytyy paljon hyviä ja hyödyllisiä artikkeleja eri lähteistä jos haluat lukea lisää.

Toksiset ihmissuhteet sisältävät aina jotain erityispiirteitä, jotka ilmenevät vuorovaikutuksessa ja siinä miten kyseinen ihminen saa sinut tuntemaan. Kaikissa toksisissa ihmissuhteissa näitä kaikkia piirteitä ei välttämättä ilmene, mutta halusin sisällyttää kaikki tyypillisimmät piirteet jotta ne on helpompi löytää myös muista ihmissuhteista. Tällaiset ihmissuhteet ovat usein yksipuolisia, jolloin sinä olet huomioiva osapuoli ja toinen kaipaa toistuvasti ja paljon huomiota sinulta omiin asioihinsa liittyen. Huomio voi olla myös fyysisen kanssakäymisen lisäksi esimerkiksi viestipommitusta tai puhelinsoittoja jolloin toksinen ihminen olettaa että olet aina tavoitettavissa ja velvollinen vastaamaan. Huomion ylläpitäminen voi olla esimerkiksi jatkuvaa murheiden ja pahan olon purkamista, joka normaaleissa määrin on hyvää ja tervettä, mutta jos koko kommunikaatio on pelkkää valittamista ja oman ärsyyntymisen märehtimistä alkaa se rasittaa kuuntelijaa. Se voi olla myös vähemmän selkeää, mutta vaatimustasoltaan niin korkealla että se voidaan lukea toksiseksi ihmissuhteeksi. Tällaista on esimerkiksi hoivan ja jatkuvan avun tarve, jolloin sinusta tehdään hyvä ja avulias tarjoamalla apua ajoittain jopa turhaankin. Olet yksin antamassa ihmissuhteessanne ja toinen osapuoli vastaanottaa apua mutta se ei ole vastavuoroista. Sinun tunteesi ja ajatuksesi ovat myös rajoitettuja ihmissuhteessanne, jolloin omat tunnetilasi eivät ole sallittuja vaan tuohtuminen tai uupuminen on puhtaasti omaa syytäsi. Toksinen ihminen käyttääkin usein syyllistämistä tapanaan hallita ihmissuhdetta, mutta kyseessä voi olla myös muu keino kuten raha. Kieltävää vastausta ei hyväksytä vaan oman tarpeen täyttämiseksi käytetään tarvittavia ja yleensä toimiviksi todettuja keinoja.

Terveiden rajojen tunnistaminen on toksisen ihmisen yksi haasteita. Ei tarkoittaa kyllä, olet aina tavoitettavissa ja sinun mielipiteilläsi ei ole asiaan osaa eikä arpaa voi ilmetä epäasiallisena käytöksenä omia henkilökohtaisia rajojasi kohtaan. Näiden sanoittaminenkaan ei välttämättä lisää toksisen ihmisen ymmärrystä käytöksensä vaikutuksista vaan syy sysätään asiasta maininneelle. Pitkäaikaisen toksisen käyttäytymisen seurauksena voi ilmetä pahaa oloa ja se purkautuu epäkäytännöllisesti, jolloin syy käyttäytymiseesi löytyykin yllättäen itsestäsi eikä sen aiheuttajasta. Vaikka edellämainittuja purkautumisia ei ilmenisikään voi toksinen ihminen kertoa ulkopuolisille tai sinulle itsellesi arvoasi ja itsetuntoasi loukkaavia vitsejä, jotka voivat vaikuttaa omaan käsitykseesi itsestäsi. Huumoriin vedoten voi kyseinen henkilö oikeuttaa käyttäytymistään tajuamatta kuinka se sinuun vaikuttaa. Samalla kun toksinen henkilö oikeuttaa omaa käytöstään sinulle, voi se tukea sinun käsitystäsi siitä että halveksuvat huumoriksi tarkoitetut kommentit ovat hyväksyttäviä. Samalla hän voi olla ylenpalttisen kriittinen kaikkea tekemääsi kohtaan, sinun saavutuksesi tai onnistumisesi elämässä eivät riitä, vaan kaikesta löytyy jotain vikaa. Itseäsi ilahduttava asia voi yhtäkkiä kääntyä ongelmalliseksi keskusteltuasi toksisen ihmisen kanssa, jolloin voit kyseenalaistaa omat tunteesi asiaa kohtaan.

Joissain tapauksissa toksinen ihminen kokee, että hänen onnistumisensa tai epäonnistumisensa liittyvät suoraan sinuun, eli hän ei ota vastuuta omista teoistaan tai sattumasta vaan pyrkii etsimään syyllistä muualta. Kyseisen henkilön pahoitettuaan mielensä käytetään usein päiväkodista tuttuja tekniikoita, kuten mykkäkoulu tai syyttely. Hän saattaa ajatella että poistamalla oman kontaktinsa sinuun rankaisee hän sinua, mutta käytännössä hän pysyy todennäköisesti kuitenkin yhteydessä jolloin tilanne ei muutu. Voi olla että hän kuitenkin leppyy nopeasti tai vaatii sinulta lepyttelyä ja anteeksipyytämistä ennen tätä. Pahimmassa tapauksessa tilanne jää hyvin mieleen ja palautuu puheenaiheeksi seuraavan epäonnistumisen tai onnistumisen yhteydessä. Toisen onnellisuus tai onnettomuus on suhteeton taakka kenelle tahansa ihmiselle, joten tämän tyyppinen käyttäytyminen vie usein voimia sen kohteelta. Toksisen ihmisen kanssa kanssakäyminen voikin olla päällisinpuolin sujuvaa ja helppoa, mutta sen päätteeksi koet itsessäsi uupumusta tai muita negatiivisia tuntemuksia joiden yhdistäminen ei välttämättä siinä hetkessä ole mahdollista. Pahimmillaan toksinen ihmissuhde voi vaikuttaa myös muihin ihmissuhteisiisi negatiivisesti. Tällöin on yhä hankalampi erottaa mistä oikea ongelma voi ilmetä ja syy löytyä syyttömistä paikoista, kuten itsestä. Olet kuitenkin itse vastuussa omasta hyvinvoinnistasi, joten oman elämän ja ihmissuhteiden analysointi neutraalista näkökulmasta voi helpottaa tilanteen ymmärtämistä merkittävästi.

Jos joku henkilö aiheuttaa turvattomuuden tai ahdistuksen tuntemuksia ei ole kyseessä oman jaksamisesi kannalta tehokkain ihmissuhde. Jos et kuitenkaan pysty välttämään ihmissuhdetta kokonaan ja sen näkyvyys elämässäsi on suuri voit koettaa vähentämällä kontaktia pienissä määrin. Mikäli saat toksiselle ihmiselle kohteliaasti ilmaistua asian niin että hän voi ottaa neuvosta vaarin, voi jo tällä helpottaa ihmissuhteen kuormittavuutta elämässäsi. Muista ajatella myös itseäsi ja kohdella toksiseksi havaitsemaasi ihmistä samalla tavalla kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan. Miten ilmaiset asian vaikuttaa paljon lopputulokseen. Joten mikäli koet että se ihmissuhde jota tätä tekstiä lukiessasi ajattelit aiheuttaa sinulle enemmän mielipahaa kuin iloa niin voitko aikaansaada joko irtiotolla, kommunikoinnin vähentämisellä tai asian puheeksiottamisella kuormitusta itsesi kannalta? Onko elämässäsi ylipäätään toksisia ihmissuhteita?

Most of us have some experience with toxic relationship with closer people or infrequent acquantances. These relationships leave you feeling unhappy and exhausted which isn’t good for your wellbeing longterm. These relationships usually include things like overbearing need for attention, criticism, overstepping boundaries and childish behaviour to name a few. In these cases it might be easier to limit time with those people or tell them the truth if it is possible. Have you any experience with toxic relationships and people?

dress VERO MODA

sneakers NIKE

sunnies RAY BAN

bag LONGCHAMP

Ciao belle,

Sini

Continue Reading

TERVEYS EDELLÄ

Hyvät päättäjät ja Suomen kansalaiset,

Jokaisella meillä on terveys, jota ei ehkä osaa arvostaa ennen kuin se on menetetty. Tällä hetkellä kun kävely on kivutonta ja helppoa, pystyt tekemään asioita ilman hengenahdistusta tai rytmihäiriöitä, voit elää ilman jatkuvaa elintoimintojen valvontaa ja lääkehoitoa, voit olla kotona ilman ulkoista apua ja selvitä päivästästi vaikeuksitta et välttämättä ymmärrä sitä, että Suomessa on satoja tuhansia ihmisiä, sinulle tuttuja ja tuntemattomia jotka käyttävät näitä palveluita päivittäin ja joiden kirjaimellinen henki on kiinni siinä että he saavat oikeanaikaista ja hyvää hoitoa. Jos ajatus siitä, että läheisesi ei ansaitse hoitoa josta säästetään ja tingitään palvelun laadusta sen sijaan että panostettaisiin niihin asioihin, jotka edistäisivät terveyttä ja säästäisivät myös sitä rahaa jota epätoivoisesti yritetään säästää. Itseäni ainakin suorastaan pelottaa se että välttämättömistä palveluista säästetään joka päivä enemmän ja enemmän. Työntekijät ovat entistä enemmän kuormittuneempia ja heillä ei ole resursseja hoitaa ihmisiä riittävän hyvin, jotta he voisivat kuntoutua ja kotiutua. Kuvittele itsesi siihen tilanteeseen, että olet potilaana paikassa, jossa ei ole varaa edes tarjota nenäliinoja tai perustarvikkeita koska joku muu on päättänyt ettei siihen ole varaa. Työntekijät jotka välittävät sinusta ja hyvinvoinnistasi palavat loppuun, jolloin on vähemmän ihmisiä hoitamaan samoja tehtäviä, koska sijaisia ei voida palkata. Se että myönnetäänkö vai kielletäänkö nämä asiat on minulle yhdentekevää, kunhan sille tehdään jotain. On helpompi ratkaisu tehdä pitkäjänteisiä ja potilaslähtöisiä ratkaisuja jo nyt kuin kaivaa Suomen terveydenhuolto siitä kuopasta mihin sitä ollaan kaivamassa.

Toimintaa yritetään kehittää siihen suuntaan, että hoito on tehokasta, turvallista ja sinun kannaltasi parasta mahdollista, jotta voisit elää mahdollisimman pitkään ja mahdollisimman terveenä. Sillä ei ole väliä mistä olet, kuka olet tai mitä teet elääksesi, sillä saat yhtä laadukasta hoitoa joka tapauksessa. Satoja ihmisiä tekee töitä sinun hyvinvointisi hyväksi päivittäin, joista vain muutaman näet silmästä silmään. Yksinkertaisten asioiden takana on paljon muuta työtä ja yhteistyötä eri tahojen välillä, jotta voisit elää parasta mahdollista elämää sinulle. Kyseessä on kirjaimellisesti kutsumusammatti, jonka palkkaus itsessään on mitäänsanomaton ja työmäärää lisätään siihen nähden hävyttömästi. Yksi ihminen tekee, kahden, kolmen tai useamman ihmisen työt saamatta siitä suurempaa korvausta. Kuvittele itsesi potilaana ja mieti millaista hoitoa juuri sinä haluaisit. Haluatko tehokasta ja hyvää hoitoa vai haluatko säästää siinä mikä on tärkeintä, eli terveys? Jos vyötä kiristetään päivä päivältä enemmän ei ole enää mistä kiristää. Ei verenkiertokaan siedä liian pitkäaikaista puristusta vaan puristuksissa ollut osa kuolee pois. Jos tämänhetkinen kiristystahti ja muutokset jatkuvat samanlaisina, ei meille kenellekään ole terveydenhuoltoa josta olla ylpeä. Siinä ei ole kyse ammattitaidottomuudesta tai kilpailukyvyn pettämisessä, siinä on kyse siitä että halutaan ylläpitää tätä ikääntyvää ja stressaantunutta yhteiskuntaa työkykyisenä ja pystyvänä. Terveys jos jokin on sellainen asia josta ei vaan voi tinkiä. Ja jos tingitään niin jokainen meistä vastaa seurauksista.

Tee itsellesi ja jokaiselle meistä palvelus ja tee selväksi, että haluat hyvää terveydenhuoltoa laadusta tinkimättä. Haastankin jokaisen teistä, jotka uskovat siihen että sosiaali- ja terveysala tarvitsee hieman enemmän arvostusta ja ymmärrystä sen merkityksestä kansanterveydelle ja tälle yhteiskunnalle, puhumaan asiasta ääneen ja sosiaalisessa mediassa. Sisällytä #terveysedellä, jotta voin pysyä mukana keskustelussa! Katsotaan miten suuri voima meissä piilee! Terveys edellä!

Olen kyllästynyt kuuntelemaan tämän hetkisiä uutisia ja keskustelua siitä, että terveydenhuollossa ei mene hyvin, siellä tehdään virheitä ja mikään ei mene oikein. Kukaan ei kuitenkaan koskaan puhu niistä sadoista ja tuhansista kerroista kun ihmiset hoidetaan hyvinkin kriittisestä tilasta parempaan kuntoon. Ehkä jos meistä jokainen ymmärtäisi sen miten tämä kaikki toimii, kuinka paljon vastuuta ja merkitystä meidän jokaisen osallistumisella ja tekemisillä on oman terveyden lisäksi siihen miten tässä maassa terveydenhuoltopalveluja luodaan. Jätämme vallan perinteiden demokratian tyyliin päättäjille, joilla ei valitettavasti ole tarttumapintaa siihen miltä kentällä näyttää. Jokainen meistä on kuitenkin yhtä arvokas ja meidän tulisi saada samanlaisia palveluita myös myöhemminkin. Suomeen on kehitetty hyvä ja toimiva terveydenhuoltojärjestelmä moneen muuhun maahan verrattuna, joten ei nyt töpeksitä ja pilata tätä kaikkea. Jos haluat lukea lisää tästä aiheesta eri artikkeleista, niin linkkaan tähän muutaman mitä on pilottivaiheessa olevan Siun Soten säästöillä saatu aikaan. Kyseinen sairaanhoitopiiri on menossa kohti uutta sosiaali- ja terveydenhuollon maailmaa, johon meidän kaikkien tulisi nyt antaa oma panoksemme ja mielipiteemme, jotta voimme nauttia ja hyötyä hyvistä terveydenhuollon palveluista myös silloin kun niitä kipeästi tarvitsemme.

Sote-uudistuksen pilottimaakunta vaikeuksissa: jopa nenäliinoista säästetään

Teho-osaston ylilääkäri kehottaa, nouskaa kapinaan Siun Soten säästöjä vastaan

Pääluottamusmies: Siun Soten henkilökunta väsynyttä ja huolissaan

I wanted to take a moment for healthcare and open up a discussion on what kind of system us Finns want in the future. Do we want cost effeciency or rightly timed and quality treatment that might literally save our lives. What would you want to be valued; your health or profits?

army jacket MANGO

jeans LEVI’S

t-shirt TOMMY HILFIGER

necklace THOMAS SABO

sunnies BURBERRY

loafers VAGABOND

Photos:Iidan matkassa

Ciao belle,

Sini

Continue Reading