KOKEMUS TERVEYDESTÄ

Ihmisten käsitys omasta tai muiden terveydestä vaihtelee, apuvälineen kuten rollaattorin kanssa kävelevä ikääntynyt henkilö, jolla on perussairauksina esimerkiksi verenpainetauti tai diabetes, voi kokea itsensä terveemmäksi ja hyvinvoivammaksi kuin nuorempi joka kokee itsensä todella sairaaksi vaikka konkreettista sairautta tai ei ole lääketieteellisesti havaittavissa. Oma kokemus terveydestä pidemmän päälle on sellainen ominaisuus joka määrittää myös omaa identiteettiä. Se ei välttämättä korreloi saadun diagnoosin tai lääkityksen mukaan vaan se on erittäin subjektiivinen kokemus joka vaikuttaa elämään ja sen laatuun. Tätä postausta ei ole tarkoitettu terveysneuvonnaksi, vaan haluan vain herättää ajatuksia aiheesta, joten otetaan tämä teksti kevyellä mielellä ja eiköhän aleta puimaan. Jos haluat tutkittua ja ammattilaisten tekemää tietoa terveydestä kurkkaa Terveyskylä.fi.

Kokemus omasta terveydestä ja siitä onko terve vai sairas vaikuttaa elinikään, joten esimerkiksi positiivisen elämänasenteen omaava elää huomattavasti pidempään kanssaeläjiin verrattuna. Tämä on ihan tutkittu asia, joka voidaan hyvin huomata myös arkielämässä. Terveeksi itsensä kokeva henkilö on aktiivinen, osallistuu ympärillä tapahtuvaan toimintaan ja tapahtumiin ja pitää huolta itsestään. Sairaaksi, kipeäksi tai ei niin hyvinvoivaksi itsensä kokeva henkilö taas lepäilee paljon, välttää huonon vointinsa vuoksi päivittäisiä askareita ja pysyy omissa oloissaan. Pidemmän päälle jos samanlainen käyttäytyminen jatkuu, voi se vaikuttaa terveyteen konkreettisesti ja voimakkaammin, jolloin voi tulla muutos siihen miten hyvin pärjää arjessa ja pystyy toimimaan omien voimavarojensa puitteissa. Paremman termin puutteessa puhun tässä postauksessa sairaasta ihmisestä joka korostaa ajatusta ei hyvinvoivasta henkilöstä.

Koen oman terveyteni tällä hetkellä hyväksi ja itseni ylipäätään terveeksi. Pystyn liikkumaan vaivatta itsenäisesti, toimimaan arjessa oma-aloitteisesti ilman apuja ja kehoni toimii sille tarkoitetulla tavalla. Minulla ei ole elämääni rajoittavia perussairauksia tai rajoitteita, joiden puolesta joutuisin muokkaamaan elämääni. Jo niinkin yksinkertaiset asiat kuten että pääsen nousemaan itse joka aamu ilman kipua tai haasteita vuoteesta ja liikkumaan helposti paikasta toiseen on omatoimisuutta ja osallistumista tukevia. En osaisi kuvitella, tai en halua kuvitella, miltä tuntuisi jos liikkumiskykyni rajoittaisi pystyvyyden tunnettani ja kykyäni osallistua elämään omassa tapauksessani normaalisti. Pystyn hengittämään vaivatta, pystyn liikkumaan ja urheilemaan niin että voin kehittää terveyttäni ja ylläpitämään sitä pidemmältä tähtäimellä. Pystyn käyttämään kehoani ilman nivelten tai muiden rakenteiden aiheuttamia kipuja tai rajoituksia. Elimistöni toimii normaalisti, enkä joudu huolehtimaan normaalien elintoimintojeni toiminnasta, vaan voin keskittyä esimerkiksi itseäni kehittäviin harrastuksiin ja työhön.

Se, että sairaalatermillä puhuen perusterveellä ihmisellä on kokemus siitä että on terve on yleisin vaihtoehto mutta ei suinkaan ainut. Esimerkiksi iäkkäämmät ihmiset saattavat kokea itsensä hyvinkin terveeksi iästään ja rajoituksistaan huolimatta, jolloin he pysyvät aktiivisina ja tekevät asioita, jotka eivät välttämättä kaikista ole kaikkein tehokkaimpia ja järkevimpiä toteuttaa. Nämä henkilöt ovat yleensä niitä jotka kokevat itsensä terveemmäksi kuin muut ikäisensä. Ulkopuolisen silmin asia ei välttämättä näytä samalta, jolloin muiden kokemus on todella erilainen henkilön itsensä kokemukseen verrattuna. Tästä syystä terveyttäkin on hankala mitata absoluuttisella mittarilla, joka sanoisi jokaiselle ihmiselle totuuden siitä onko nyt oikeasti terve vai ei. Rajoittunutta toimintakykyä ja esimerkiksi liikkumiskykyä on helppo tukea esimerkiksi apuvälineillä ja liikunnalla, jolloin voidaan mahdollistaa mahdollisimman terveen tuntuinen olo myös rajoitteista huolimatta.

Terveydessä asenne ja motivaatio ratkaisee hyvin paljon. Se että jaksaa yrittää ja tekee asioita jo nuoresta pitäen auttavat tuntemaan itsensä terveeksi ja pystyväksi. Terveys ei ole sellaista mikä löytyisi lompakon pohjalta. Ostamalla tonneittain ja tonneittain superfoodeja ja lisäravinteita ei ole oikotie onneen vaan parhain tapa vaikuttaa omaan terveyteen on niinkin yksinkertainen asia kuin liikunta ja ravinto. Fitnesskulttuurin mukana tuomat treeniohjelmat ja dieetit ovat vain lyhyen ajan ratkaisu, joka voi saada laiskemman sohvaperunan siirtymään kohti terveempää elämää. Niidenkin kohdalla kohtuus kaikessa ja on tärkeää tutustua siihen mitä ostaa ennen ostopäätöksen tekemistä. Ihmiset eivät kuitenkaan ole täysin puhtaita pulmusia, vaan markkinoilla on toinen toistaan kummallisempia, turhempia ja jopa vaarallisia ratkaisuja terveydellisiin ongelmiin, joihin helposti saa uppoamaan satoja euroja. Yksinkertaisilla ratkaisuilla ja perustellulla tutkitulla tiedolla on tärkeä osa terveyttä. Niitä ohjataan niin ennen sairastumista kuin sen jälkeenkin, niin terveille kuin sairaammillekin ihmisille.

Omaa terveyttään kannattaakin siis vaalia ja etsiä itselleen ne keinot joilla saa hyvin ja turvallisesti edistettyä omaa terveyttään ja samalla kokemustaan siitä. Tämä yksinkertaisimmallaan voi olla esimerkiksi laihduttamalla terveellisin keinoin lisäämällä aktiivisuutta ja kiinnittämällä huomiota tasapainoiseen ja ravitsevaan ruokavalioon rankkojen kuntokuurien ja tiukkojen dieettien sijaan sekä lopettamalla tupakoinnin. Yleensä ne parhaat keinot ovatkin niitä yksinkertaisimpia. Jos asia on helpommin sanottu kuin tehty on olemassa ihmisiä, ketkä voivat auttaa ja antaa työkaluja niiden edistämiseen. Kun nämä terveellisen elämän peruspalikat ovat kunnossa, kokee ihminen yleensä itsensä terveemmäksi ja sairastumisen yhteydessä on yleensä toipuminen ja kuntoutuminen nopeampaa ja normaaliin elämään pääsee palaamaan nopeammin.

This post is not meant to be actual health advice, rather a start for conversation and thought process in your minds. The way how you feel about your health is absolutely subjective and does not correlate with any diagnosis or limitation of function. One may be elderly with high blood pressure or diabetes and walk with a walker or a cane and feel more healthy than a teen with no diagnoses. The people who think of them as healthy are more likely to be active and participate in activities in their lives, and the ones who are ill are more likely to be in active, rest and dismiss themselves from any activities outside their home. This may affect one’s health in a long run and have more permanent repercussions that take more time to heal. With simple things like healthy diet and exercise you are able to improve your health.

Quick fixes like diets and fitness courses may help start more healthy lifestyle but they won’t be effective in a long run without any permanent changes. The world is full of those simple purchases that are promised to improve one’s health, but may not be effective or even be hazardous to your health. It is important to look for trustworthy and researched information to use with any life changes. Losing weight in a healthy way or quitting smoking is a good way to start, but if it is easier said than done there are people who have tools to help you in the right way. When the building blocks of a healthy life are in order it is easier to feel healthy too. It’s all about the attitude and motivation to do the requires steps in order to actually feel healthy.

coat BURBERRY

jeans BURBERRY

sweatshirt KENZO

necklace THOMAS SABO

chelsea boots VAGABOND

sunnies RAY BAN

baker boy hat ASOS

bag MICHAEL KORS

logo belt GUCCI

Kuvat Essie’s.

Ciao belle,

Sini

Continue Reading

KUINKA VAIKUTTAMINEN TOIMII?

Tulemme päivittäin vaikutetuksi eri tavoilla. Ympärillämme on mainoksia ja ihmisiä, jotka esimerkiksi kertovat kokemuksiaan asioista ja paikoista, jotka vaikuttavat omiin mielipiteisiimme niihin liittyen. Ihminen sosiaalisuudellaan on altis vaikutuksille, joten mistään turhasta ei ole kyse. Vaikuttamisen ajatuksena onkin lajin selviytyminen, kun perimätieto ja tapa selviytyä tarttuu henkilöltä seuraavalle. Tätä taipumusta onkin myös ”hyväksikäytetty” monella tapaa, esimerkiksi mainonnassa ja popkulttuurissa. Markkinointi ja mainonta perustuu vaikutukseen. Tarkoituksena saada ihminen toimimaan halutulla tavalla, eli yleensä ostamaan tuotetta tai palvelua ja kuluttamaan. Tämä yksinkertaisuudessaan taas perustuu sosiaaliseen mukautumiseen ja tottelemiseen. Ihailemasi henkilö tai elinympäristössäsi luuraava mainos antaa ajatuksen jyväsen uudesta tuotteesta tai palvelusta, joka vaikuttaa ajatuksiisi ja haluat sopeutua annettuun mielikuvaan ja ohjeeseen hankkimalla tuotteen tai palvelun. Esimerkiksi tuote vaikutuksen seurauksena koetaan tarpeellisena ja positiivisena vaikutuksena elämälle, joten ostopäätös on tehty.

Nykyajan vaikuttajat ja vertaisten paine muokkaa käyttäytymistä ja lisää mainostajien toiveiden mukaan kulutusta. Jo melkein kirosanaksi luettava ”vaikuttaja” sana onkin kultivoitunut muoto tästä ilmiöstä, jolloin statuksensa ansainneet ihmiset suosittelevat oman henkilöbrändinsä avulla saadakseen aikaan vaikutuksen lukijoissaan. Näin yksinkertaista tämä kaikki ei kuitenkaan ole. Kaikki eivät lähde vaikutetuksi tulemiseen mukaan mutta suurin osa näin tekee tietämättään. Ihminen pystyy tekemään vaikka mitä tämän paineen alla ja se on historiallisesti todistettu. On se sitten ideologia tai sosiaalisen median vaikuttaja niin ihminen on altis vaikutuksille. Yhteiskunta toimii tämän perusteella ja toimintaa oikeutetaan vaikutuksella esimerkiksi ylemmältä taholta. Myös aiemmin ”hyviksi todetut” skenariot usein hyväksyttää samanlaisen toimintamallin, jolloin skeema vaikuttaa omaan käyttäytymiseen. Jos joku kokee että tyyli x on paras tapa tehdä jotain koska siihen on totuttu voi se helposti jäädä elämään sen vuoksi. On sallittua sanoa ei ja toimia niin miten itse kokee parhaaksi, jotta voi elää elämäänsä omalla tyylillään. Uudelle henkilölle opetettaessa aiempi vaikutus ajatusmaailmaan taas voi siirtyä suoraan eteenpäin, jolloin vaikuttaminen siirtyy eteenpäin. Vaikutus voi olla hyvinkin tiukassa, jolloin toimintamallin muuttaminen tuntuu vaikealta. Tällöin on hyvä pystyä perustelemaan myös itselleen miksi uusi toimintamalli on parempi, jolloin sen omaksuminen on helpompaa.

Vaikuttamisesta on tullut viime aikoina hieman negatiivissävyinen asia. Sitä ei pidetä hyvänä asiana, vaan ajatellaan sen olevan epäinhimillistä piilomainontaa. Jo aiemmin mainitsemani vaikuttaja-sana ja sosiaalisen median vaikuttajien kulttuuri on kuitenkin luonnollinen reaktio tämän hetkiselle sosiaalisen median kulttuurille ja vaikuttamisen ilmiölle. Sitä ei pitäisi karsastaa, vaan ottaa hyvällä vastaan. Kun vaikuttamisen mekanismin tunnistaa ei koe tulleensa huijatuksi, vaan on osa toimivaa yhteiskuntaa jossa yrittäjät ja palveluntuottajat voivat pärjätä siinä missä palkkatyöläisetkin. Tulemmehan joka päivä vaikutetuksi myös blogien ja sosiaalisen median ulkopuolella, joten miksi emme hyödyntäisi tehokasta markkinointitapaa jolla saavutta satoja, jopa miljoonia ihmisiä silmänräpäyksessä.

Nykyään lainsäädäntö vaatii maksetun sisällön merkitsemisen, joten piilomainontaa ei tarvitse pelätä. Useimmiten sisällöntuottajat ja vaikuttajat merkitsevät sisältönsä selkeästi, jolloin tietää mitä sisällön taustalla on. On se sitten yhteistyöpostaus tai vaikuttajan oma suosikkinsa jota haluaa jakaa lukijoilleen, on sen ajatus vaikuttaa lukijoihin ja antaa inspiraatiota eteenpäin. Tämän perusteella bloggaaminenkin on menestynyt markkinointimuotona, jolloin samaistuttavat ja luotettavaksi todetut henkilöt jakavat kokemuksiaan ja tuotesuosituksiaan, jolloin lukija tulee vaikutetuksi ja mahdollisesti löytää jopa uuden suosikin itselleen. Onhan helpommin vastaanottaa suositus tutuilta ja luotetuilta kasvoilta jotka eivät välttämättä ole kyseisen merkin tai brändin työntekijöitä, kuin kasvottomalta mainokselta suoraan brändiltä. Luottamus on helpompi menettää kuin ansaita, joten bloggaajallakin on vastuu sisällöstään jotta se inspiroi eikä petä lukijan luottamusta. Bloggaajat ovatkin yleensä tarkkoja siitä mitä mainostavat, sillä he tietävät luottamuksen menettämisen seuraukset esimerkiksi omalle liiketoiminnalle.

Influencing and being influenced is a psychological and survival strategy that has been the building block of modern marketing and advertising. This culture has escalated into influencer marketing and using social media and blogging as a way to influence readers into purchase. It is a normal behavior to be influenced, which is what happens to us every day and usually it is unconscious reaction. We learn through being influenced from teachers and colleagues, which is unevitable in order to succeed. I hope that people can realise that they’re not being tricked, rather than helped to find new things to their lives and helped to fullfill new and exciting things in their lives. Paid advertisements are shown in the content by the order of the law so people can usually trust people they follow. Bloggers and such are usually also very cautious about the brand they advertise in order to keep the trust of their followers and readers.

camel coat MASSIMO DUTTI

beret VINTAGE

jeans LEVI’S

cable knit sweater WEEKEND MAX MARA

boots VAGABOND

logo belt GUCCI

Kuvat: Nanna Talvitie

Ciao belle,

Sini

Continue Reading

AIKUISTEN HIEKKALAATIKKOLEIKIT

Tämä asia on ottanut niin tunteisiin viime aikoina, valuttanut positiiviset energiat tiehensä ja saaneet minut epäilemään kaikkea hyvää ihmisissä. Negatiivisuus ja sen lietsominen ympärillään on kiehuttanut mieltä niin töissä kuin vapaa-ajalla, tosielämässä kuin sosiaalisessa mediassakin. Se ei jätä rauhaan edes silloin kun yrität itse pysyä positiivisena. Tämä avaus on sarjassamme pata kattilaa soimaan, mutta halusin ilmaista suoraan mitä mieltä asiasta olen. Olen oppinut ymmärtämään, että vaikka asioista voisi mielipiteensä ilmaista kovaankin ääneen, ei se välttämättä ole järkevää oman mielenterveyden saatikaan muiden mielialan osalta. Mieli ja ajatukset ovat huomattavan paljon kevyemmät ja arjessa jaksaa, jos osaa ottaa rennosti ja tietyissä asioissa osaa päästää irti. Ne on niitä hetkiä jolloin elämä kuulostaa reggaeltä ja hengitys kulkee kevyesti. Asioista irti päästäminen on usein hyvä ratkaisu silloin kuin asia on yksinkertainen ja pieni, vaikka tärkeät ja yhteiskunnallisesti merkittävät asiat on tärkeä saada kaikkien kuuluviin kuten tässä yritän omaa ajatustani avata myös teillekin. Aina tilanne ei ole kuitenkaan niin yksinkertainen. Valitettavasti ajoittain ympärillä oleville ihmisille ei osata puhua kollegiaalisesti tai edes inhimillisesti vaan aivan aikuiset ihmiset käyttäytyvät kuin välitunnilla esikoulun hiekkalaatikolla.

Voimakkaasti omassa maailmassaan elävät henkilöt, eli osuvasti nimetyt ”mielensäpahoittajat” ovat kaikkialla. Kaduilla, työpaikoilla, kouluissa, sosiaalisessa mediassa ja missä tahansa silmänsä aukaisee. Rakentavaa kritiikkiä ei osata antaa, vaan annettu palaute alkaa usein sanoilla ”ei millään pahalla” tai omaa mielipidettä aletaan laukoa kuin tykistä. Muiden tunteita ei usein osata tai haluta ottaa huomioon vaan tunteiden ilmaiseminen töykeästi pidetään oikeutena. Erityisesti asiakaspalveluammatit tai julkisuudessa olevat henkilöt kokevat henkistä väkivaltaa aivan tarpeettomasti, jota mielestäni ei kenenkään missään tilanteessa tulisi käydä läpi. Tiuskiminen ei saa pointtiasi perille edes kirveellä, vaan ystävällinen perusteltu kommentti on usein paljon helpompi ottaa vastaan kuin urputtaminen. Myös kouluista tutut kiusaamisklisheet kuten syrjiminen ja selän takana puhuminen ovat monelle ennestään tuttuja, mutta toistuvasti ihmetyttää miten järkeväksi oletetut aikuiset ihmiset käyttäytyvät toisilleen kuin yläasteen pahimpina murkkuvuosina.

Mikäli et ole elämäsi aikana kokenut oikeaa pitkäjänteistä ja strategista kiusaamista, et todennäköisesti osaa asettua oikeasti sellaisen ihmisen saappaisiin joka sen on joutunut kokemaan. Tällaiset ihmiset ovat mielestäni useammin elämänmyönteisempiä ja huomioonottavampia kuin sitä kokemattomat, mikä mielestäni ei pitäisi olla niin. Jokaisen ihmisen pitäisi pystyä kommunikoimaan sujuvasti toisen kanssa niin ettei tarkoituksena ole aiheuttaa mielipahaa. Useamman ihmisen systemaattinen savustaminen tai suoranainen kiusaaminen on mielestäni hyvin raukkamaista, enkä voi yksinkertaisesti ymmärtää miten se on näin sivistyneessä ja edistyksellisessä yhteiskunnassa mahdollista. Olen kuullut ja nähnyt pienen urani ja elämäni aikana jos minkälaista tarinaa kiusaamisesta myös sen kuuluisan teini-iän jälkeen, harvemmin asian selviämättä sen paremmin. Kiusaaja tai negatiivisuuden levittäjä ei välttämättä itse ymmärrä toimintansa seurauksia tai pahimmillaan käyttää sitä motivaationa omien aiemmin kokemiensa kiusaamiskokemusten vuoksi. Mielestäni esimerkiksi Saara Aalto puhuu hyvin muiden sorsimisesta ja siitä yli pääsemisestä, josta monen aivan tuikitavallisen ihmisen tulisi ottaa oppia.

Olen selkeästi sinisilmäinen, koska uskon että käyttäytymismallit opitaan jo nuorena siellä hiekkalaatikossa kaverien kanssa leikkiessä. Kun ei osata ilmaista omaa turhautumista rakentavalla tavalla vaan saadaan itkupotkuraivari hetkessä tai osata astua toisen saappaisiin omaa käyttäytymistä peilaten. Omat uskomukset ja ajatukset otetaan itsestäänselvyytenä eikä voida ottaa vastaan niitä muiden mielipiteitä, joista saisi mahdollisesti hyvää rakennuspintaa myös omille ajatuksille joko positiivisessa tai negatiivisessa mielessä. Pikkulapsi ei ole neurologisesti tähän vielä kykenevä vaan nämä taidot opitaan ainakin psykologian kirjojen mukaan siinä teini-iässä. Aikuiset ovat ainakin viimeksi tarkistettuani yli 15 vuotiaita reilusti, mutta käytetyt käyttäytymismallit ovat päiväkotiryhmän luokkaa.

Asioita ei osata laittaa perspektiiviin vaan pienistäkin asioista saadaan aikaan isoja ongelmia, jotka vaikuttavat kymmenien ja kymmenien mielialaan ja viihtyvyyteen. Motiiveista on hankala sanoa, joten pidän siitä suuni kiinni. Tuskin sadoilla tuhansilla jopa miljoonilla ihmisillä ympäri maailmaa on kroonista pahaa oloa tai muuta käsiteltävää. Ehkä se on jokaisen vain itse löydettävä mikä itseä mihinkin motivoi. Motivaation voi löytää myös positiivisesta ja empatiasta, jota toivoisin aimo tujauksen lisää meille kaikille. Huonon päivän seurauksena voi kilteimmästäkin tyypistä tulla töykeä ja suvaitsematon, mutta asioihin voi aina vaikuttaa. Silloin voi katsoa omaan pieneen itseensä ja etsiä mistä käyttäytymisensä johtuu ja käyttäytyä ihan oikean aikuisen lailla.

I’ve been absolutely furious about the fact that real life adults don’t act like ones, rather resembling kindergarteners. It seems as if they had skiped those crucial years when you learn to handle your emotions and communicate with others leading into poor mood and self-esteem in others. Loud negative bullies are all around us, at work, streets, school and social media, and there’s no escaping them. It just makes no sense to me how people behave and I hope that people learn to see the world through other people’s eyes. Things go out of porportions and hatred is spread like wildfire, which is something no one should go through. My thought on the matter is to be able to confront other people as equals and treat them in a polite and respecting matter. For some explicable reason, it’s not possible on most environments nowadays.

cable knit sweater WEEKEND MAX MARA

jeans LEVI’S

boots VAGABOND

logo belt GUCCI

Kuvat: Nanna Talvitie

Ciao belle,

Sini

Continue Reading

KUINKA EPÄONNISTUA OIKEIN?

Jos klikkasit itsesi tähän postaukseen, todennäköisesti mietit että voiko muka epäonnistua väärin. Mielestäni se on hyvinkin mahdollista ja teen sitä itsekin suurella todennäköisyydellä päivittäin. Väärin epäonnistuminen yksinkertaisuudessaan tarkoittaa sitä, ettei epäonnistumisesta opi tai kehity vaan pahimmillaan jäät murehtimaan sitä pitkäksi aikaa ja jossittelemaan miten sen olisi pitänyt tapahtua. Oikein epäonnistuessa virheistä oppii ja kokemus karttuu näin Pikku G:tä lainatakseni, joten epäonnistuminen on vain yksi kompastuminen kohti onnistumista.

Paljon onnistumisia ja epäonnistumisia olen itse kokenut viime vuosina todella paljon rinteessä, jonka vuoksi halusin tämän postauksenkin kirjoittaa. Jokunen viikko takaperin olin toisen puoliskoni kanssa laskettelemassa ja koko homma tuntui vuoden tauon jälkeen mahdottomalta ja aloinkin lasieni takana tihrustamaan pientä itkupotkuraivaria, kun laskeminen oli hankalaa ja muut pienet ”kamikatze” laskettelijat olivat enemmänkin tiellä. En päässyt oikein ulos ajatuksesta ettei minulla ollut tilaa tai rinne oli liian jäässä sekä jyrkkä että siinä olisi mielekästä laskea. Oma ajatukseni onnistuneesta laskusta oli siis aivan muualla kuin itse suorituksessa, joten en osannut keskittyä olennaiseen vaan oma negatiivisuuteni vei voiton.

Yleensä elämässä koen että helpommalla pääsee kuin niistä pienistä asioista ei välitä vaan keskittyy siihen kuuluisaan isoon kokonaisuuteen. Urputtamisesta ja negatiivisuuden lietsomisesta halusin tulla kirjoittamaan ihan oman postauksen, mutta sivuan aihetta hieman. Se että unohtaa ne pienet haasteet ja yrittää parhaansa silläkin uhalla että voi epäonnistua helpottaa omaa itseäsi ja jaksamistasi. Epäonnistumisen voi ottaa hyvin, on se sitten kaatuminen, haastava lasku tai kenkkuileva rinnehissi aina voi kehittää itseään, eikä vain kokea epäonnistumisesta johtuvaa itsensä torumista tai mielipahaa. Kukaan ei ole seppä syntyessään valitettavasti, vaikka toiset ovatkin lahjakaampia joissain asioissa kuin toiset. Se on ihan luonnollista, mutta se ei ole sinulta pois. Vaikka ammattilaisen ura jossain ei välttämättä aukenekaan voit silti nauttia harrastuksestasi tai muusta rakastamasi asiasta siitä huolimatta. Kenties löydät jonkun toisen asian jossa olet huomattavasti taitavampi ja huomaat, että sinulla on siinä paljon annettavaa.

Nyt voisinkin ottaa omasta vinkistäni vaarin ja miettiä sitä kuinka vastahakoisesti hammasta purren toisen puoliskoni vinkkejä laskuun kuuntelin ja onnistuin lopulta laskemaan mäen sujuvasti ja mielestäni jopa hyvin kahteen kertaan. Olin jo toista kymmentä kertaa kuvitellut pienessä mielessäni palauttavani välineet vuokraamoon ja meneväni juomaan kaakaota kahvioon, kun toinen puolisko hieman kokeneempana laskee laudalla alas rinnetta sulavasti ja ketterästi. Onhan hänellä huomattavasti paljon enemmän kokemusta kuin minulla laskemisesta, sillä itse hyppäsin ensimmäistä kertaa suksille ja laskin rinnettä alas pari vuotta sitten. Ei minun kuulukaan olla vielä yhtä hyvä kuin joku joka on laskenut pienestä pitäen useita kertoja talvessa. Mutta kehityn kokoajan ja ainakin toivottavasti osaan epäonnistua ensi kerralla oikein.

Couple weeks ago I was skiing for a first time in a year and it was devastating to see that I literally was terrible at it. I had a mental breakdown and cried within my ski goggles and focused my energy to things like other people and icy slopes which only disoriented me from learning. I was failing wrong. Being like a pain in the ass I listened some advice from my other half and actually managed to have couple good ones skiing. Maybe next time I’ll be able to listen to my own advice and learn from my mistakes and fail the right way.

puffer coat CALVIN KLEIN JEANS

sweater WEEKEND MAX MARA

beanie BIKBOK

pants HAGLÖFS

winter boots SOREL

ski goggles SCOTT

Ciao belle,

Sini

Continue Reading

KUINKA PALATA BLOGIARKEEN?

Nyt olen kotiutunut onnellisesti Nouwiin ja tarkoituksenani olisi palata entistä paremmin blogiarkeen, eli säännöllisiin postauksiin ja materiaalin tuottamiseen. Valokuvaus ja kirjoittaminen on ollut hieman tiukassa viime aikoina, joten olen esimerkiksi Instagramin puolella ollut toivottua hiljaisempi. Haluaisin pystyä julkaisemaan kuvan joka päivä, jotta minulla olisi jotain tarjottavaa, sekä julkaisemaan Storyja tämän lisäksi useasti viikossa. Blogipostaukset minulla ovat pysyneet tavoitteellisessa yhdessä postauksessa viikossa, josta olen tinkinyt vain sen verran etten ole vakituista päivää valinnut vaan julkaisen postauksen silloin kun minulla on aikaa ja energiaa jakaa teille ajatuksiani.

Postaukseni ovat olleet hyvin vapaata ajatuksenjuoksua ja aitoja fiiliksiä, mikä omalla tavallaan on hyvä asia. Viime aikoina inspiraationi ei ole kuitenkaan ole ollut entisenlaisensa kevätväsymyksen ja huonon ruokavalion vuoksi, joten en ole kokenut etten ole voinut antaa kaikkeani blogille. Pyrinkin palaamaan tässä päivien pidetessä ja säiden (toivottavasti) lämmetessä lisäämään postaustahtia ja materiaalin määrää, sekä laatua jotta voin olla ylpeä blogistani ja sen sisällöstä. Tämän lisäksi pyrin säännöllisempään postaustahtiin julkaisupäivän muodossa, mutta en ole vielä päättänyt milloin aion sen pitää. Uusi blogialusta ja sen tuomat haasteet ovat kuitenkin tällä hetkellä päällimmäisenä asiana mielessä, joten priorisoiden mennään.

Mitään tiettyä reittiä hyvään blogiarkeen ja -rytmiin ei tietenkään ole, vaan jokaisen pitää löytää se oma tasapaino niiden asioiden välillä joita pitää elämässä tärkeänä. Minulla on ollut myös korvan takana aloittaa vlogien tekeminen, mutta jostain syystä olen sitä vielä jänistänyt. Se että onko minulla riittävän mielenkiintoista ja visuaalisesti miellyttävää sisältöä tämän hetkisten taitavien videovloggaajien repertuaariin ja miten voin tavallisen arkisen elämäni kuvata hyvin videoiden muotoon. Mielelläni myös kunnioitan ympärillä olevien ihmisten yksityisyyttä, joten se vaikeuttaa esimerkiksi julkisilla paikoilla materiaalin kuvausta. No, mutta ei siitä sen enempää, sillä tarkoituksenani oli kertoa enemmän tästä tämän hetkisestä tilanteestani blogin puolella ja kuinka aion lähteä sitä kehittämään.

Blogimuuton yhteydessä en saanut siirrettyä vanhoja materiaalejani uudelle alustalle, joten vanhat postaukset ovat sen takia ns. typistettyinä lyhyempinä versioina. Olen manuaalisesti kirjoittanut niitä uudelleen, jotta olemassaoleva sisältö löytyisi myös täällä uudella alustalla. Hidasta hommaahan se on, mutta enköhän minä sen joskus saa tehtyä. Uutta materiaalia tulee kuitenkin tuttuun tapaan, joten aivan tyhjin käsin ei teidänkään tarvitse jäädä. Ollaan kuitenkin inhimillisiä toisillemme, sillä ainakin itse teen tätä sulasta innosta bloggaamista kohtaan, joten resurssien määrä materiaalien ja sisällön siirtoon on erittäin rajallinen.

Kerro minulle kommenttiboksiin millaista sisältöä haluaisit uudella alustalla nähdä ja mitä pidät uudesta blogistani? Kommentteja, niin ruusuja kuin risujakin saa laittaa aina niin täällä kuin Instagraminkin puolella, eli ota myös se seurantaan niin pysyt ajantasalla mitä tuleman pitää!

Now I’ve arrived at Nouw on my new blog platform. I have planned on getting back to the blogging ”groove” during these following months, which means scheduled posts and new material. My posts have been pure flow of thought lately, which I sort of like but my inspiration has been quite limited because of exhaustion and poor nutrition. This has made feel like I haven’t done my best for the blog. I hope you can understand this and cut me some slack. I do this purely out of love for blogging, which requires me to prioritize my other aspects of life in order to do this. Old posts from my old platform (that are only in Finnish) are not complete because of an technical malfunction that I experienced during the move. I will rewrite them as soon as I can.

teddy coat MANGO

sweater ACNE STUDIOS

plaid pants THEORY

logo belt GUCCI

chelsea boots VAGABOND

baker boy hat ASOS

Pictures: Essie’s

Ciao belle,

Sini

Continue Reading