MIELENTERVEYTTÄKIN TULISI HOITAA

Viime aikoina mielenterveys ja mielenterveyspalvelut ovat olleet hieman enemmän huudossa noin puheenaiheena. Vuosi 2018 taitaa olla muutenkin asioiden puheeksi ottamisen vuosi, joten miksei #metoo ja #timesup kampanjoiden lisäksi puhuttaisi niinkin tärkeästä ja arkisesta asiasta kuin mielenterveys. Esimerkiksi ALMA on ollut mukana mielenterveysaihesessa kampanjassa tietoisuuden ja mielenterveyspalveluiden laadun ja määrän lisäämiseksi. Aiheena mielenterveys herättää paljon tunteita ja ajatuksia, mutta usein aiheesta ei ainakaan tällaisena jörönä suomalaisena puhuta. Erityisesti nuorilla on todella paljon mielenterveyden ongelmia. Huomasin itsekin nuorempana, että läheisillä ja itselläni ei mennyt oman pään sisällä hyvin vaan pahaa oloa ja masentuneisuutta oli joko enemmän tai vähemmän. Osalla saattoi olla lääkärin toteamia diagnooseja ja osa meni taas omin hoitokeinoin. Omalla osallani koin kaikkein parhaaksi tavaksi ylläpitää jaksamistani ja pitää päätäni kasassa teini-iän temmellyksessä tanssin, jonka kautta sain liikuntaa, onnistumisen kokemuksia, ystäviä ja tavan purkaa tunteitani. Nykyään bloggaamisen kautta ajattelen asioita ja saan purettua niitä sellaiseen muotoon että näen sen silmieni edessä, jolloin suurelta tuntuvat asiat saavat perspektiiviä eivätkä ne tunnu enää niin suurilta. Jokaisella on kuitenkin aivan oma tapansa käsitellä tunteitaan ja ajatuksiaan, joten on se sitten liikkuminen, kirjoittaminen tai vaikka siivoaminen on hyvä pitää kiinni niistä itselle hyväksi todetuista tavoista ja keinoista jotka saavat aikaan hyvää oloa ja mieltä.

 

Koska aiheesta puhutaan entistä enemmän ei se ole enää niin suuri mörkö tai tabu, jota peitellään. Apua saa pienemmällä kynnyksellä, mutta resurssien pula on valitettava asia mielenterveystyössä. Yhteiskunnalla ei ole loputtomasti varaa panostaa kaikkeen, joten jostain on aina karsittava. Mielenterveystyöhön ei myöskään ehkä osata panostaa, vaan varoja ohjataan muualle. Kilpailutus ja terveydenhuoltopalveluiden rakenteen muuttuminen on aiheuttanut muissakin terveydenhuollon palveluissa paljon muutoksia ja kuohuntaa, joten tilanne sen kehittämiseen ei ole optimi. On kuitenkin tärkeää tehdä töitä asioiden eteen, jotta ne saadaan sujumaan joten toivotaan että nyt alkanut puhuminen mielenterveydestä tekisi siitä yhtä normaalin asian hakea ja saada hoitoa kuten esimerkiksi vaikka tikattava haava tai luumurtuma. Ennaltaehkäisevä työ on tietenkin tärkeää, jolloin jo pienten oireiden ilmetessä olisi mahdollista puuttua asiaan ennen kuin mielen tasapaino on ehtinyt järkkyä tarpeettoman paljon. On olemassa joitain hyviä ja luotettavia paikkoja etsiä tietoa ja hakea pienellä kynnyksellä apua. Ensimmäisenä haluan mainita Terveyskylän Mielenterveystalon ja Sekaisin 24/7 chatin jossa on informaatiota mielenterveydestä, keskusteluapua anonyymisti sekä mahdollisuus nettiterapiaan.

Puhuminen läheisille ja muille ihmisille on ehkä helpoin tapa helpottaa oloaan akuutisti. Vaikka kyseessä ei ole psykoterapeutti tai muu alan ammattilainen auttaa se usein hahmottamaan ajatuksiaan lausumalla ne ääneen. Itse ainakin koen tästä paljon hyötyä ja keskustelenkin esimerkiksi ystävieni tai toisen puoliskoni kanssa mieltäni askarruttavista asioista, jotta ne on helpompi ottaa sellaisena kuin ne ovat. Jokaisen meidän täytyy oppia myös hyväksymään itsemme sellaisena kuin olemme. Jos emme koe olevamme kotona omassa kropassamme tai suorastaan vihaamme itseämme on olemassaolo ja eläminen hankalaa. Itsensä ja niiden pahojen fiilisten hyväksyminen on usein kynnyskysymys sille joka kokee vointinsa oman pään sisällä huonoksi ja kokee pahaa oloa. Kun itsensä hyväksyy on helpompi päästää irti siitä ajatuksesta, että oma paha olo on omaa syytään ja siihen voi saada aikaan ratkaisun ja siihen voi saada apua.

Avun etsimisen tulisi olla hyväksyttävä asia ja sen ei tulisi herättää pelkoa tai ahdistusta siitä otetaanko avunpyytäjä tosissaan. Perusterveydenhuollossa mielenterveydellisten ongelmien vuoksi tulleiden henkilöiden kokemukset vaihtelevat onnistuneista täysin päinvastaisiin. Tällöin mietinkin itsekseni, miksi asialle ei voi tehdä enemmän mutta mikäli asiasta keskustellaan on tie oikeaan suuntaan. Ruohonjuuritasolla on hankala saada muutosta aikaan sosiaali- ja terveysalan hitaissa byrokratian rattaissa, joten muutos on hidas mutta toivottavasti suurempi kansallinen keskustelu saisi aikaan reaktion myös ylemmissä portaissa, jolloin muutosta on helpompi lähteä ajamaan eteenpäin. Oman mielenterveyden hoitaminen esimerkiksi terapian keinoin on nykyään avoimempaa ja hyväksyttävämpää kuin ennen. Julkisuuden henkilöt ja muut sosiaalisen median aktiivit puhuvat aiheesta ja kokemuksistaan, jolloin jokaisen on helpompi samaistua ja kokea myös itse ettei ole hävettävää tarvita apua. Sisulla mennään läpi vaikka harmaan kiven, mutta sen ei välttämättä tarvitse olla niin työlästä vaan voi mennä myös hieman helpomman kautta.

Mental health has become more of an open topic rather than a taboo, but the change into becoming a regular part of one’s health and it being treated with ease is slow. I hope that the celebrities and social media actives sharing their experiences and thoughts more openly is making people realize that it is okay not to feel okay and get help. Especially young people are not feeling good nowadays and they are only rarely getting the help they might need. Low threshold services are a must in order to help those people in need. If one is not feeling good it is important to find those things that help you keep your mind intact like sports, music, writing or even cleaning whatever works for you best. Also speaking to other people is one of the easiest ways to get some perspective on things on your mind. Accepting yourself as you are and the thoughts in your head is a big improvement to a person who considers themselves to blaime for their anxiety. It also makes it easier to realize that it’s not making you any worse of a person to have those feelings or need to get outside help.

trench coat BURBERRY

plaid trousers THEORY

cable knit sweater WEEKEND MAX MARA

beret VINTAGE

sunnies RAY BAN

bag MICHAEL KORS

Ciao belle,

Sini

Continue Reading

KOKEMUS TERVEYDESTÄ

Ihmisten käsitys omasta tai muiden terveydestä vaihtelee, apuvälineen kuten rollaattorin kanssa kävelevä ikääntynyt henkilö, jolla on perussairauksina esimerkiksi verenpainetauti tai diabetes, voi kokea itsensä terveemmäksi ja hyvinvoivammaksi kuin nuorempi joka kokee itsensä todella sairaaksi vaikka konkreettista sairautta tai ei ole lääketieteellisesti havaittavissa. Oma kokemus terveydestä pidemmän päälle on sellainen ominaisuus joka määrittää myös omaa identiteettiä. Se ei välttämättä korreloi saadun diagnoosin tai lääkityksen mukaan vaan se on erittäin subjektiivinen kokemus joka vaikuttaa elämään ja sen laatuun. Tätä postausta ei ole tarkoitettu terveysneuvonnaksi, vaan haluan vain herättää ajatuksia aiheesta, joten otetaan tämä teksti kevyellä mielellä ja eiköhän aleta puimaan. Jos haluat tutkittua ja ammattilaisten tekemää tietoa terveydestä kurkkaa Terveyskylä.fi.

Kokemus omasta terveydestä ja siitä onko terve vai sairas vaikuttaa elinikään, joten esimerkiksi positiivisen elämänasenteen omaava elää huomattavasti pidempään kanssaeläjiin verrattuna. Tämä on ihan tutkittu asia, joka voidaan hyvin huomata myös arkielämässä. Terveeksi itsensä kokeva henkilö on aktiivinen, osallistuu ympärillä tapahtuvaan toimintaan ja tapahtumiin ja pitää huolta itsestään. Sairaaksi, kipeäksi tai ei niin hyvinvoivaksi itsensä kokeva henkilö taas lepäilee paljon, välttää huonon vointinsa vuoksi päivittäisiä askareita ja pysyy omissa oloissaan. Pidemmän päälle jos samanlainen käyttäytyminen jatkuu, voi se vaikuttaa terveyteen konkreettisesti ja voimakkaammin, jolloin voi tulla muutos siihen miten hyvin pärjää arjessa ja pystyy toimimaan omien voimavarojensa puitteissa. Paremman termin puutteessa puhun tässä postauksessa sairaasta ihmisestä joka korostaa ajatusta ei hyvinvoivasta henkilöstä.

Koen oman terveyteni tällä hetkellä hyväksi ja itseni ylipäätään terveeksi. Pystyn liikkumaan vaivatta itsenäisesti, toimimaan arjessa oma-aloitteisesti ilman apuja ja kehoni toimii sille tarkoitetulla tavalla. Minulla ei ole elämääni rajoittavia perussairauksia tai rajoitteita, joiden puolesta joutuisin muokkaamaan elämääni. Jo niinkin yksinkertaiset asiat kuten että pääsen nousemaan itse joka aamu ilman kipua tai haasteita vuoteesta ja liikkumaan helposti paikasta toiseen on omatoimisuutta ja osallistumista tukevia. En osaisi kuvitella, tai en halua kuvitella, miltä tuntuisi jos liikkumiskykyni rajoittaisi pystyvyyden tunnettani ja kykyäni osallistua elämään omassa tapauksessani normaalisti. Pystyn hengittämään vaivatta, pystyn liikkumaan ja urheilemaan niin että voin kehittää terveyttäni ja ylläpitämään sitä pidemmältä tähtäimellä. Pystyn käyttämään kehoani ilman nivelten tai muiden rakenteiden aiheuttamia kipuja tai rajoituksia. Elimistöni toimii normaalisti, enkä joudu huolehtimaan normaalien elintoimintojeni toiminnasta, vaan voin keskittyä esimerkiksi itseäni kehittäviin harrastuksiin ja työhön.

Se, että sairaalatermillä puhuen perusterveellä ihmisellä on kokemus siitä että on terve on yleisin vaihtoehto mutta ei suinkaan ainut. Esimerkiksi iäkkäämmät ihmiset saattavat kokea itsensä hyvinkin terveeksi iästään ja rajoituksistaan huolimatta, jolloin he pysyvät aktiivisina ja tekevät asioita, jotka eivät välttämättä kaikista ole kaikkein tehokkaimpia ja järkevimpiä toteuttaa. Nämä henkilöt ovat yleensä niitä jotka kokevat itsensä terveemmäksi kuin muut ikäisensä. Ulkopuolisen silmin asia ei välttämättä näytä samalta, jolloin muiden kokemus on todella erilainen henkilön itsensä kokemukseen verrattuna. Tästä syystä terveyttäkin on hankala mitata absoluuttisella mittarilla, joka sanoisi jokaiselle ihmiselle totuuden siitä onko nyt oikeasti terve vai ei. Rajoittunutta toimintakykyä ja esimerkiksi liikkumiskykyä on helppo tukea esimerkiksi apuvälineillä ja liikunnalla, jolloin voidaan mahdollistaa mahdollisimman terveen tuntuinen olo myös rajoitteista huolimatta.

Terveydessä asenne ja motivaatio ratkaisee hyvin paljon. Se että jaksaa yrittää ja tekee asioita jo nuoresta pitäen auttavat tuntemaan itsensä terveeksi ja pystyväksi. Terveys ei ole sellaista mikä löytyisi lompakon pohjalta. Ostamalla tonneittain ja tonneittain superfoodeja ja lisäravinteita ei ole oikotie onneen vaan parhain tapa vaikuttaa omaan terveyteen on niinkin yksinkertainen asia kuin liikunta ja ravinto. Fitnesskulttuurin mukana tuomat treeniohjelmat ja dieetit ovat vain lyhyen ajan ratkaisu, joka voi saada laiskemman sohvaperunan siirtymään kohti terveempää elämää. Niidenkin kohdalla kohtuus kaikessa ja on tärkeää tutustua siihen mitä ostaa ennen ostopäätöksen tekemistä. Ihmiset eivät kuitenkaan ole täysin puhtaita pulmusia, vaan markkinoilla on toinen toistaan kummallisempia, turhempia ja jopa vaarallisia ratkaisuja terveydellisiin ongelmiin, joihin helposti saa uppoamaan satoja euroja. Yksinkertaisilla ratkaisuilla ja perustellulla tutkitulla tiedolla on tärkeä osa terveyttä. Niitä ohjataan niin ennen sairastumista kuin sen jälkeenkin, niin terveille kuin sairaammillekin ihmisille.

Omaa terveyttään kannattaakin siis vaalia ja etsiä itselleen ne keinot joilla saa hyvin ja turvallisesti edistettyä omaa terveyttään ja samalla kokemustaan siitä. Tämä yksinkertaisimmallaan voi olla esimerkiksi laihduttamalla terveellisin keinoin lisäämällä aktiivisuutta ja kiinnittämällä huomiota tasapainoiseen ja ravitsevaan ruokavalioon rankkojen kuntokuurien ja tiukkojen dieettien sijaan sekä lopettamalla tupakoinnin. Yleensä ne parhaat keinot ovatkin niitä yksinkertaisimpia. Jos asia on helpommin sanottu kuin tehty on olemassa ihmisiä, ketkä voivat auttaa ja antaa työkaluja niiden edistämiseen. Kun nämä terveellisen elämän peruspalikat ovat kunnossa, kokee ihminen yleensä itsensä terveemmäksi ja sairastumisen yhteydessä on yleensä toipuminen ja kuntoutuminen nopeampaa ja normaaliin elämään pääsee palaamaan nopeammin.

This post is not meant to be actual health advice, rather a start for conversation and thought process in your minds. The way how you feel about your health is absolutely subjective and does not correlate with any diagnosis or limitation of function. One may be elderly with high blood pressure or diabetes and walk with a walker or a cane and feel more healthy than a teen with no diagnoses. The people who think of them as healthy are more likely to be active and participate in activities in their lives, and the ones who are ill are more likely to be in active, rest and dismiss themselves from any activities outside their home. This may affect one’s health in a long run and have more permanent repercussions that take more time to heal. With simple things like healthy diet and exercise you are able to improve your health.

Quick fixes like diets and fitness courses may help start more healthy lifestyle but they won’t be effective in a long run without any permanent changes. The world is full of those simple purchases that are promised to improve one’s health, but may not be effective or even be hazardous to your health. It is important to look for trustworthy and researched information to use with any life changes. Losing weight in a healthy way or quitting smoking is a good way to start, but if it is easier said than done there are people who have tools to help you in the right way. When the building blocks of a healthy life are in order it is easier to feel healthy too. It’s all about the attitude and motivation to do the requires steps in order to actually feel healthy.

coat BURBERRY

jeans BURBERRY

sweatshirt KENZO

necklace THOMAS SABO

chelsea boots VAGABOND

sunnies RAY BAN

baker boy hat ASOS

bag MICHAEL KORS

logo belt GUCCI

Kuvat Essie’s.

Ciao belle,

Sini

Continue Reading

5 VINKKIÄ UUPUMUKSEEN

Uupumus niin työpaikalla kuin opiskellessa voi monelle olla hyvinkin tuttu tunne. Kun painat pitkää päivää ei välttämättä tule ajatelleeksi miten oma jaksaminen kestää paineen alla vaan oman työn tai opiskelun tärkeys ja kiire ottaa vallan, etkä uskalla sanoa ei ennen kuin on liian myöhäistä. Opiskeluaikoinani minulla oli monta rautaa tulessa, parhaimmillani tein harjoittelua, matkustin kahden kaupungin välillä viikoittain, olin mukana näytelmäprojektissa, tein opinnäytetyötä, olin mukana hallitustoiminnassa, kirjoitin blogia ja ylläpidin etäsuhdetta. Näin jälkeenpäin ihmettelenkin miten selvisin syksyn pimeydestä ja kaikesta tästä työstä ja tekemisestä. Kyseessä oli ikimuistoinen ja muuten hyvä syksy, vaikka stressitasot olivatkin aivan tähtitieteelliset ja pahimmillaan koin huonovointisuutta ja muita fyysisiä oireita stressistä johtuen. Tämän jälkeen teinkin itselleni hyvin selväksi, että terveys ja oma jaksaminen täytyy tulla ensin ja sana ”ei” tuli virallisesti osaksi sanavarastoani. Jätin liialliset velvollisuudet vähemmälle ja keskityin oleellisimpiin asioihin. Viimeisen vuoden aikana olenkin oppinut muutaman hyvän vinkin siitä miten jaksaa ja välttää ylikuormittumisen tila, joten toivottavasti näistä vinkeistä on jollekin teistä apua näin loppuvuoden rutistuksissa ja talven pimeydessä.

 

 

Tiedä itse parhaiten omat rajasi ja opi tuntemaan ne

Itsetuntemus ja omien kykyjen realistinen arviointi on tärkeä osa aikuistumista ja työelämään siirtyessä pärjäät paremmin mitä aikaisemmin opit tuntemaan milloin olet tehnyt tarpeeksi. Opiskeluaikoina stressiä ja uupumusta helpotti odottavat lomat, mutta työssäkäyvällä ei välttämättä seuraavaa lomaa ole tiedossakaan jolloin uupumus pääsee helpommin yllättämään. Rankemmat ajanjaksot on opiskelijan helpompi vain ”painaa läpi”, kun taas työelämässä olevan tulee ottaa huomioon että työ jatkuu kyseisen jakson jälkeenkin työpaikasta riippuen. On jopa suotavaa sanoa ääneen kun tietää että raja tuli vastaan, sillä mitä aikaisemmin asioihin voidaan reagoida sitä helpommin ne on korjattavissa. Nykyaikana tehdään todella paljon töitä ja aktiviteetteja myös työpäivän päätteeksi, joten on tärkeää tietää milloin ja miksi pysähtyä hetkeksi ja hengähtää. Kukaan muu ei tule sanomaan sinulle milloin rajasi on tullut vastaan kuin sinä itse. Kukaan muu ei näe kaikkea sitä mikä päivän aikana sinua kuormittaa ja uuvuttaa samasta näkövinkkelistä kuin sinä itse, joten oman itsensä ja rajojensa tunteminen antaa sinulle kykyä sanomaan ei silloin kuin se on tarpeellista.

 

 

Et ole korvaamaton eikä työsi ole välttämätöntä

Tämä monelle perfektionistiselle luonteelle on vaikea myöntää. On tärkeää tehdä oma työnsä hyvin, mutta kenenkään työn merkitys ei ole oikeastaan välttämätöntä. Se että saatko sen raportin tänään valmiiksi vai huomenna ei tule mahdollistamaan maailmanrauhaa tai estä maailmanloppua. Ihmisestä on ihanaa kokea itsensä tarpeelliseksi ja tärkeäksi, mutta onneksi emme ole korvaamattomia. Aina on olemassa sijaisen sijainen joka työsi voi tehdä kun sinun on aika levätä. Tämä ei suoranaisesti yksityisyrittäjällä onnistu, mutta apu voi olla monimuotoista. Työpaikoillakin on usein kollegoja joiden apuun voit turvautua kun näyttää siltä ettet itse pärjää, joten älä pelkää sanoa sitä ääneen. Hyvässä työympäristössä apu on usein saatavilla tai työ on mahdollista priorisoida niin että ne ei niin akuutit asiat voit siirtää huomiselle. Kysyminen on myös tärkeää jos et ole jostain asiasta aina varma, se helpottaa myös omaa epävarmuuttasi ja stressiäsi työpaikalla.

 

 

Tee mistä pidät niin työpaikalla kuin vapaa-ajallakin

Uupumista tapahtuu helpoiten silloin jos et pidä tekemääsi työtä tai harrastusta merkittävänä itselle. Silloin et pysty motivoimaan itseäsi tekemään samaa asiaa uudestaan ja uudestaan vaan se on enemmänkin pakkopullaa. Epämielyttävässä työpaikassa oleminen ei tee psyykkeelle hyvää vaan alat pikku hiljaa palaa loppuun. Jos on vain mahdollista, valitse työpaikka jonne on ihana mennä. Vapaa-ajallakaan ei kannata pakottaa itseään tekemään jotain mikä ei tunnu yhtään omalta, sillä sen tarkoitus virkistää ei tällöin onnistu. Ota omaa aikaa ja priorisoi asioita jotka tuottavat sinulle iloa ja onnellisuutta. Jos se aiheuttaa sinulle enemmän murhetta kuin iloa, muista ettei se ole välttämätöntä elämäsi kannalta. Uuden työpaikan tai harrastuksen aloittaminen on mahdollista myös myöhemmin, mikä saattaa myös virkistää ja antaa uutta intoa sen tekemiseen. Jos olet jo unelmatyöpaikassasi ja teet juuri sitä mitä haluat niin jatka samaan malliin. Todennäköisesti olet enemmän innoissasi samaan puuhaan palatessasi kuin mieli maassa. Elämä on liian lyhyt tehdäksesi itsesi onnettomaksi, joten pyri aina siihen että olet onnellinen ja nautit elämästä.

 

 

Tee irtiottoja arjesta

Kuten äsken jo hieman sivusin, tekee hyvää ottaa pieniä irtiottoja arjesta. On se sitten ilta ystävien kanssa viinilasin äärellä tai matka uuteen maahan olet useammin virkeämpi ja hyvinvoivampi pienen irtioton jälkeen. Itsestäni kaikkein tehokkaimpia ovat maailmanparannussessiot tärkeiden ihmisten kanssa jolloin voi puhua kaikesta maan ja taivaan välillä. Näiden sessioiden jälkeen henki kulkee ja mieli tuntuu kevyelle. Ne auttavat jaksamaan ja vähentävät stressiä. Se voi olla juuri sitä mitä itse koet sillä hetkellä parhaaksi. Jotkut pitävät pitkistä kävelylenkeistä raikkaassa ulkoilmassa, toiset lukuhetkestä hyvän kirjan parissa. Kunhan saat ajatuksesi pois arjen pyörityksestä. Repäiseminen haluamallasi tavalla on parasta mitä voit tehdä jaksamisellesi. Elä kuitenkaan valvo koko yötä ystävien kanssa mikäli seuraavana päivänä pitää olla aikaisin jossain, sillä silloin olet vain uupuneempi ja fyysisesti väsyneempi kuin ennen. Omalta mukavuusalueelta poistuminen virkistää kummasti mieltä ja kehoa ja uuden kokeileminen tutkitusti tukee aivotoimintaa.

 

 

Ole avoin ajatuksistasi ja jaksamisestasi

Silloin kun tuntuu ettet jaksakaan, sano se ääneen esimerkiksi ystävälle. Heiltä saat usein apua tarvittaessa ja helpotat oman mielen murheita. Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo ja jaettu suru vain puolikas, joten kertomalla miten sinulla menee läheisellesi usein auttaa. Kun olet rehellinen muille pystyt samalla olemaan rehellinen itsellesi. Mikäli patoat pahaa oloa ja uupumusta sisällesi, et pysty päästämään irti siitä saatika saavuttamaan mielenrauhaa mieltä painavista asioista. Pienet asiat usein alkavat tuntumaan entistä suuremmilta ja merkittävämmiltä kuin ne oikeastaan olevatkaan. Omat murheet ovat aina valideja ja niistä kannattaa puhua. Jo se että saat avattua suusi aiheesta voi pienentää sen merkitystä mielessäsi. Toivottavasti kohdallesi sattuu henkilö joka on yhtä avoin ja vastaanottavainen, jotta voit luottavaisin mielin purkaa sydäntäsi. Kuuntele myös heidän vinkkejään ja ajatuksia aiheesta sillä saatat oppia jotain myös itsestäsi. Usein ulkopuolisen mielipide auttaa antamaan perspektiiviä mille tahansa asialle, joten ota heidän näkökulmansa huomioon. Pienestä keskustelunaloituksesta voi saada aikaan suuremman valaistumisen, joka onkin mielestäni maailmanparannussessioiden parasta antia.

 

 

blazer ZARA
statement t-shirt &OTHER STORIES
jeans LEVI’S
baker boy hat ASOS
boots VAGABOND
necklace &OTHER STORIES

 

 

Ciao belle,
Sini
Continue Reading

KUINKA VALITA OIKEANLAINEN SÄNKY JA TYYNY?

Helsinkiin muuton jälkeen mulla ja toisella puoliskollani iski projektiksi sängyn ostaminen. Muutaman kuukauden ehdimme nukkua 120 cm leveällä vuosia vanhalla sängyllä, jota oli korjattukin rikkoutuneista säleiköistä pätkällä kakkosnelosta. Ahtaus oli alkanut jo ärsyttää ja lisätila alkoi tulla tarpeeseen. Toisaalta pieni sänky lisää läheisyyttä, mutta kuprulleen noussut koirien oman jälkensä jättämä (lue: merkkaama) sänky sai lähteä taloudesta heti vain kuin tilaisuus tuli. Kummallakaan kun ei ennestään ollut riittävän leveää ja hyväkuntoista sänkyä muuttokuorman mukaan, joten päädyimme uuden ostoon. Hyvä mahdollisuus oikeasti panostaa sängyn ja tätä kautta unen laatuun. Toinen vaihtoon lähtenyt nukkumisen apuväline oli tyyny, sillä mulla oli paremman puoliskon vanha kärsinyt untuvatyyny käytössä. Omista vanhoista ei ollut muuta iloa kuin roskakorin täytettä tai jos oli vielä riittävän hyvässä kunnossa käyttöön ovat ne vierastyynyinä tarvittaessa.

Otin selvää millainen sänky ja tyyny tulisi hommata, jotta selkä ja niska voisivat mahdollisimman hyvin ja vältyttäisiin turhilta kiputiloilta ja päänsäryiltä. Halusinkin jakaa hieman teillekin näitä vinkkejä mihin kannattaa kiinnittää huomiota sänkyä ja tyynyä ostaessa, että prosessi olisi teille kaikille mahdollisimman kivuton ja helppo. Aikaa siihen kuitenkin kannattaa varata, sillä mistään yksinkertaisesta projektista ei ole kyse. Erityisesti sängyn kohdalla kannattaa varata paljon aikaa ja kärsivällisyyttä, jotta lopputulos olisi mieluisa ja laadukas.

 

 

Tyynyn osalta tärkeimmät ominaisuudet ovat tyynyn korkeus ja kovuus, sekä materiaali mistä tyyny on tehty. Tyynyjä on kolmen korkeuksisia, matala, keskikorkea ja korkea tyyny. Yleensä suositellaan keskikorkeaa tai korkeaa tyynyä selällään ja kyljellään nukkujille, mutta mikäli viihdyt enemmän vatsallasi olisi matala tyyny sinun valintasi. Itse aluksi hankin keskikorkean tyynyn, joka osoittautui huonoksi valinnaksi. Niskani menivät jumiin, joten kävin ostamassa matalan tai niin käyttäytyvän tyynyn, joka helpotti oireitani helposti. Eli niskan asentoa tukeva sopivan korkea tyyny tekee nukkumisesta ja heräämisen jälkeisestä elämästä helpompaa. Olenkin itse kokenut sillä käytän kaikkia uniasentoja, eli nukun selälläni, kyljelläni ja vatsallani yön aikana minulle toimii parhaiten matala tyyny juuri vatsallaan nukkumisasennon helpottamiseksi.
Materiaaliksi kannattaa valita hyvin hengittävä ja palautuva materiaali, joka kestää käyttöä pitkään. On olemassa palautuvia keinokuitumateriaaleja, jotka muotouduttuaan palautuvat samaan pisteeseen kuin ennen käyttöä. Tämäntyylisten tyynyjen käyttöikä on pidempi ja se myös tukee niskaa hieman paremmin. Untuvatyynyt ovat monen suosikki, mutta niissä usein joutuu pöyhimään tyynyä saavuttaakseen palautumisen. Tavallisissa keinokuitutyynyt alkavat usein ajan myötä paakkuuntumaan, jolloin ne eivät ole enää parhaimmillaan unen laadun kannalta. Silloin kannattaa hankkia suosiolla uusi tyyny, sillä nekään eivät ole ikuisia. Tyynyjä pitäisikin vaihtaa huomattavasti useammin kuin usein ajatellaan, itselläni vanhat tyynyt ovat olleet kyllä käytössä luvattoman pitkään ja osa meni jo pois käytöstä niiden paakkuuntumisen ja lyttääntymisen vuoksi.

 

 

Sänky on iso sijoitus, joten käytä sen valitsemiseen aikaa ja myös rahaakin. Halvin vaihtoehto ei nimittäin ole välttämättä paras ja laadukkain, joten älä pihistele sängyn suhteen. Kotimainen tuote on usein myös tässä tilanteessa paras, sillä kauempaa tulleet sängyt ovat useammin suojausaineiden peitossa ja laadultaan massatavaraa. Kotimaiset sängyt tehdään usein juuri omien mittojesi ja haluamasi kankaalla verhoiltuna, joten lopputulos on aina itseä miellyttävä. Vertaile erilaisia merkkejä ja malleja toisiinsa, jotta löydät itselle parhaan sängyn. Käy katselemassa valikoimaa useamman kerran, jotta saat monipuolisen kuvan siitä millainen sänky juuri sinulle sopii. Reunalle istuminen ei sänkyä ostaessa riitä, vaan mene vuoteeseen pitkäksesi, pyöri ja kokeile eri uniasentojasi ja tunnustele sänkyä. Näin saat helpoiten selville minkä kovuinen sänky tulisi sinulla olla. Osa pitää jämäkämmästä sängystä ja osa pehmeämmästä. Yleinen käsitys on että selkäkipuiselle jämäkämpi sänky on parempi kuin turhan pehmeä, mutta poikkeuksiakin on. Ota siis sellainen sänky joka testatessa tuntuu parhaimmalle. Eikä vain hetken pyörimisen vaan monipuolisen testaamisen ja arvioinnin perusteella.
Itselläni on extra hard, eli kovin mahdollinen sänky mitä tässä mallissa oli tarjota. Olen sitä mieltä että kovemmalla sängyllä olemme luonnollisemmassa asennossa ja silloin voimme paremmin. Esimerkiksi hotelleissa pidetään usein jopa hieman liian pehmeitä sänkyjä mukavuuden vuoksi, mutta ajan kanssa parempi on hyvä ja napakka sänky. Pehmeämmissä sängyissä myös laadun merkitys korostuu jousituksessa. Mikäli pidät pehmeämmistä sängyistä tulee sinun erityisesti tutustua sängyn valmistajaan ja sen tarjoamaan laatuun, jotta saat varmasti hyvälaatuisen sängyn. Kovemmissa sängyissä usein tätä eroa kalliimman ja halvemman sängyn välillä ei voi niin selkeästi havaita, mutta silti suosittelen sänkyyn panostamaan. Olemmehan kuitenkin suuren osan elämästämme sängyssä. Sijauspatjassa paras käyttöikä on memory foam patjassa, itse kuitenkin päädyimme aivan tavalliseen profiloituun petauspatjaan, joka ei kuitenkaan ollut aivan huonoimmasta päästä laatunsa puolesta. Sijauspatja tulisikin vaihtaa käytön mukaan alle 5 vuoden välein, mutta kukapa tätäkään taitaa toteuttaa. Siihen mennessä sijauspatja on ehtinyt painua eikä anna enää riittävää tukea keholle nukkuessa.

 

 

Oikeanlaisen sängyn ja tyynyn hankinnan lisäksi unenlaatuun liittyy voimakkaasti elämäntavat ja elämänrytmi. Tasainen vuorokausirytmi, jolloin heräät ja menet nukkumaan samaan aikaan, sekä säännöllinen ja terveellinen ruokavalio ovat kaiken alku ja juuri. Jos nämä asiat eivät ole kunnossa et myöskään nuku hyvin. Liikkumalla säännöllisesti parannat unenlaatuasi ja elämäntasoasi ylipäätänsäkin, joten älä luovu elämän peruspilareiden laadusta johonkin muuhun panostaessasi. Usein esimerkiksi syöminen tai liikunta jää kiireen keskellä huomiotta, mutta jos meinaat jaksaa arjessa ja selvitä sen haasteista kunnolla tulisi näiden asioiden olla kunnossa. Itse ainakin helposti ensimmäisenä juuri nämä ottavat kolauksen, kun kyseessä on rankempi ja kuormittavampi ajanjakso. Silloin huomaakin myös unenlaadun kärsivän samalla merkittävästi. Se että ostat kalleimman mahdollisen sängyn ja muut hifistelyt, et hyödy niiden vaikutuksesta mikäli et huolehdi vuorokausirytmistä, ruokavaliosta ja liikunnasta. Ne antavat vain pienen lisän josta voit suoriutua jossain asioissa hieman paremmin. Superfoodit ja trendikkäät vempaimet eivät korvaa näiden peruspilareiden merkitystä, eli ennen kuin turvaudut johonkin näistä panosta niihin aivan tavallisiin asioihin ja hoida ne ensisijaisesti kuntoon. Muu hifistely vasta sitten.

 

 

Ciao belle,
Sini
Continue Reading

ENTÄ JOS EI JAKSAKAAN?

Valoisan aika lyhenee, jonka vuoksi joka aamu on aina pikkuisen tuskallisempaa nousta ylös vuoteesta ja lähteä kylmenevään maailmaan. Mieliala on hieman matalalla kun ei näe auringonvaloa, vaan ajatukset ottavat negatiivisempaa suuntaa. Tästä en halunnut tulla puhumaan, vaan siitä kuinka tärkeää on tiedostaa oma itsensä ja ajatuksensa, jotta osaa puuttua mahdollisiin muutoksiin ajoissa. Kova kiire ja stressi alkaa syödä jokaista pikku hiljaa, joten omien rajojen tietäminen ja niihin tutustuminen on tärkeää oman ja muiden hyvinvoinnin kannalta. Se mikä sopii sinulle, ei välttämättä tue toisen hyvinvointia, joten itsetuntemus on tässä tilanteessa kaiken a ja o.

Koen että meistä jokainen on vahvempi ja pystyvämpi kuin osaa uskoakaan, joten se pieni tsemppi ja yritys mitä saa aikaan voi edistää hyvinvointia ja toimintakykyä paljonkin. Omalla kohdallani olen huomannut, että jos pystyn sanomaan ääneen silloin kun on huono päivä tai menee huonommin, olen vielä hyvillä vesillä. Tilanteessa jossa joudun tahtomattani valehtelemaan, eli kun huomaan etten sanonutkaan niin kuin olin ajatellut, on jo jotain hieman pielessä. Silloin on tärkeää puhua jollekulle läheiselle ihmiselle asiasta, ettei se jää vaivaamaan mieltä kaikesta hankaluudesta huolimatta.

 

plaid blazer ZARA polka dot wrap blouse ZARA jeans BURBERRY boots TIMBERLAND beret VINTAGE bag MICHAEL KORS

 

plaid blazer ZARA
polka dot wrap blouse ZARA
jeans BURBERRY
boots TIMBERLAND
beret VINTAGE
bag MICHAEL KORS

 

plaid blazer ZARA polka dot wrap blouse ZARA jeans BURBERRY boots TIMBERLAND beret VINTAGE bag MICHAEL KORS

 

Päivittäin tulee vastaan ihmisiä, joilla on kipua ja kärsimystä sekä muita mahdollisia ongelmia jotka hankaloittavat elämää. Näissä tilanteissa haluankin olla vahvasti läsnä kyseiselle henkilölle edes sen pienen hetken, joka voi toisen näkökulmasta olla jo paljon. Se pieni hetki kun kysyt miten jollakulla menee voi sen toisen mielestä olla suurikin asia, joten pyrin kysymään sitä usein. Osaa ystävistäni huvittaa kun saatan ”out of the blue” kysäistä, että miten menee. Erityisesti silloin jos näen että jokin painaa mieltä pyrin saamaan selville mielipahan syyn ja tarvittaessa auttamaan. Usein kuitenkin riittää se että kuuntelee, muuta se ei tarvitse. Kiireiset päivät eivät aina anna periksi aikaa kuunteluun, mutta pyrin toteuttamaan sitä siitä huolimatta parhaalla mahdollisella tavalla. Oli se sitten kuka tahansa, haluan että se ketä kuuntelen kokee että olen siellä häntä varten.
Nuorempana teinkin lupauksen itselleni, että jos jollakulla on jotain josta he haluavat minulle avautua ja purkaa sydäntään teen sen mielelläni. Samalla pyrin aktiivisesti hoitamaan omaa hyvinvointiani tasapainottamalla hyvää ruokaa, unta ja liikuntaa (jota tällä hetkellä on hieman liian vähän). Mikäli en itse voi hyvin, miten voin auttaa muitakaan. Minulla on onneksi vahva tukiverkosto, josta saan tarvittavan tuen tilanteessa kuin tilanteessa, joten pärjään mainiosti ja voin keskittyä hyviin asioihin elämässä. Vaikka välillä on pimeää ja ärsyttää, on kuitenkin ihana tulla kotiin jossa on hyvä olla.

 

plaid blazer ZARA polka dot wrap blouse ZARA jeans BURBERRY boots TIMBERLAND beret VINTAGE bag MICHAEL KORS

 

Annan teille saman neuvon, mitä annan muillekin lähes päivittäin. Kerro huolesi jollekulle, sillä se helpottaa. Itkukin on sallittua ja vapauttavaa, joten itke paha olo pois mieluummin kuin pakkaat sen sisääsi. Siitä ei ole kuin harmia. Ja jos näät jonkun toisen jolla on paha mieli, pistä hyvä kiertämään ja kuuntele. Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo, mutta jaettu suru on vain surun puolisko.

 

plaid blazer ZARA polka dot wrap blouse ZARA jeans BURBERRY boots TIMBERLAND beret VINTAGE bag MICHAEL KORS

 

Luottamus on kuuntelemisessa tärkeää, mikäli olet kuuntelijan roolissa olet samalla luotettu henkilö. Arkaluontoisia aiheita ei silloin jaeta eteenpäin, tai juoruilla muille. Mikäli sinuun voidaan luottaa, voit myös useammin luottaa muihin. Asetu muiden saappaisiin sosiaalisesta statuksesta tai mielentilasta huolimatta ja koita ymmärtää kanssaeläjääsi. Muiden sanomisia ei kannata pelätä, mutta ennemminkin ymmärtää. Jos tiedostat saamasi informaation olevan oman jaksamisesi kannalta liikaa, pyri käsittelemään se vahingoittamatta luottamusta ja yksityisyyttä.
Älä jätä muiden pahaa oloa vellomaan sisällesi vaan päästä se ulos samalla tavalla kuin oman pahan olosi. Mikäli opit kuuntelemaan avoimin mielin, osaat helpommin suodattaa muidenkin pahan olon pois mielestäsi ja antaa ehdotonta tukea. Tai ainakin itse olen kokenut näin. Kun huomaat miten toisen paha olo helpottuu, helpottaa se myös omaa oloasi. Tämä kaikki vaatii kuitenkin vahvaa luonnetta ja itsetuntemusta että voit ottaa vastaan muiden ajatuksia ja mielipiteitä, ilman että omat arvosi siitä saavat kolausta. Sinulla on lupa olla riittävän itsekäs oman hyvinvointisi turvaamiseksi, mutta muista kuinka suuri vaikutus pienelläkin tuella voi olla ihmisiin lähelläsi. Jopa ”miten menee” voi riittää. Jos koet haluavasi tarjota enemmän, kerro että sulle voi avautua ja sä kyl kuuntelet. Mahdollisuuden tarjoaminenkin usein riittää, vaikkei sitä käytettäisikään.

 

plaid blazer ZARA polka dot wrap blouse ZARA jeans BURBERRY boots TIMBERLAND beret VINTAGE bag MICHAEL KORS
plaid blazer ZARA polka dot wrap blouse ZARA jeans BURBERRY boots TIMBERLAND beret VINTAGE bag MICHAEL KORS
plaid blazer ZARA polka dot wrap blouse ZARA jeans BURBERRY boots TIMBERLAND beret VINTAGE bag MICHAEL KORS
Ciao belle,
Sini
Seuraa blogia Instagramissa @sinimustonen tai Facebookissa Sini Mustonen​​​​​​​
Continue Reading

ONNELLINEN TYYTYY VÄHEMPÄÄN

Olen ollut viimeisen kolmen kuukauden aikana onnellisimmillani kuin aiemmin. Olen muuttanut uuteen kaupunkiin, työskennellyt omalla alalla ja kokenut paljon ihania asioita. Olen myös huomannut että en ole kaivannut niin paljon materiaa tai tavoitellut unelmissani suuria kuin ennen. Olen onnellinen juuri nyt, joten miksi etsisin jotain elämääni mikä ei parantaisi tuntemusta vaan korkeintaan aiheuttaisi stressiä. Olen aina ollut tavoitteellinen ihminen ja haluan saavuttaa elämässäni paljon. Huomaan kuitenkin että esimerkiksi bloggaamisessa en pyri enää markkinoimalla lisäämään blogini suosiota vaan olen vähentänyt postausteni jakamista vaan kirjoitan omien tuntemusteni mukaan tekstiä ja jaan kuvia ilman mitään paineita.
dress ZARA
leather jacket CALVIN KLEIN JEANS
boots GUESS
sunnies RAY BAN
necklace DKNY
belt BCBG MAX AZARIA
watch MICHAEL KORS
Olen valinnut aihealueenikin enemmän fiiliksen mukaan. Olen kirjoitellut enemmän syvällisemmistä aiheista ja purkanut ajatuksiani niitä kohtaan. Olen ottanut bloggaamisen ihan harrastuksen kannalta ja jos blogissani ei vieraile ihmisiä, en ota siitä paineita sillä teen tätä itselleni pääasiassa. Aiemmin halusin kovasti tehdä bloggaamistani työkseni, kun päivässä oli tunteja vaikka muille jakaa ja tekemistä minulla ei ollut. Nyt käyn töissä täyspäiväisesti (toistaiseksi), joten haluan panostaa vapaa-ajallani laatuaikaan paremman puoliskon kanssa ja asioiden kokemiseen. Jonkinlainen harrastus minun pitäisi bloggaamisen lisäksi keksiä, nyt kun aika ei mene tanssisalilla. Kuntosalikortin hommaamista olenkin miettinyt, joka tukisi myös omaa hyvinvointiani ja jaksamistani myös töissä. Nyt olenkin säästänyt aikaa töille ja niistä palautumiseen, joten harrastusten hankinta on jäänyt kakkoseksi. Huomaan välittömästi vireystilani ja mielialani laskevan jos en harrasta säännöllisesti liikuntaa, joten pyrinkin ylläpitämään hyvää fiilistä liikkumalla, syömällä terveellisesti ja nukkumalla riittävät yöunet.
Onnellisuus ei ole itsestään selvyys, joten konmarityylinen ajattelu sopii sen ylläpitämiseksi mainiosti, jos jokin asia ei tuota sinulle iloa niin luovu siitä. Ympärilleen kannattaa kerätä iloa ja onnea aiheuttavia ihmisiä ja asioita, joten on helppo tyytyä vähempään kun on onnellinen. Helposti huomaa kun tavaraa alkaa kerääntyä nurkkiin, tai elämässä on ihmisiä jotka vievät enemmän energiaa kuin antavat sitä on helpompi luopua. Tämä ajatus ei sinänsä liittynyt siihen mitä halusin tulla kirjoittamaan, mutta tärkeä pointti kuitenkin. Enemmänkin halusin puhua siitä kuinka onnellinen ihminen on tyytyväinen juuri siihen mitä on, millaisessa työssä on tai ketä ympärillä pyörii. Tai ainakin omalla kohdallani kun kaikki kolme kohtaa on suunnilleen tasapainossa, ei mikään niistä ala häiritsemään tai aiheuttamaan mielipahaa. Ei ole tarvetta esimerkiksi olla dieetillä saadakseen unelmapainon, valittaa töistä ja harkita uranvaihdosta tai tukehtua negatiivisuuteen ympärillään. Tunne siitä että kaikki on hyvin niinkuin on on hyvin rauhoittava ja mieli lepää. Sitä onnellisuus minulle on.
Kun osaa olla onnellinen ja keskittyä olennaiseen ei huomaa valittavansa turhanpäiväisistä asioista jatkuvasti. Esimerkiksi on tyytyväinen siitä että on terve, pystyy kävelemään, hengittämään vaikeuksitta, voimaan henkisesti hyvin, olemaan työelämässä, tekemään itselle mieluista työtä, asua omassa (vuokra)asunnossa, olla hyvässä parisuhteessa, talous tasapainossa, asumaan rauhallisessa maassa, jossa sosiaaliturva ja terveydenhuolto toimii tarvittaessa ja niin edelleen. Tulen tähän aiheeseen paneutumaan myöhemmin suomalaisuutta koskevassa postauksessa, joten jos aihe kiinnostaa pysy kuulolla. Päinvastoin jos onnellisuus on hukassa, pienetkin asiat alkavat kalvamaan mieltä. Niistä tulee helposti suuria, joten tasapainon ja järjen yhdistäminen onnellisuuteen onkin oleellinen asia. Kun pystyt järjellä itsellesi selittämään, että ei haittaa jos kahvinpurut leviävät lattialle tai myöhästyt bussista, pääset paljon helpommalla ja on helppoa olla onnellinen. Tästä tulikin tämä Olavi Uusivirran biisi mieleen, joten eikun vaan fiilistelemään!
Nyt on hyvä aika sulkea kone ja keskittyä olennaiseen eli onnellisuuteen. Ihanaa päivää tyypit! Toivottavasti teillä menee hyvin ja voitte olla onnellisia.
Ciao belle,
Sini
Continue Reading

SOSIAALISEN MEDIAN KOUKUTTAVUUS

Sosiaalinen media on nykyään arkipäivää ja lähes jokainen meistä tarkistaa useita kertoja päivässä onko siihen virtuaaliseen todellisuuteen tullut mitään uutta informaatiota. Informaatio ja sen jakaminen onkin sosiaalisen median ydin, sillä jokainen meistä kokee hyvänolon tunnetta sosiaalisessa mediassa jakamisesta, eli dopamiinia joka erittyy sen seurauksena. Siksi itsestänikin on mielekästä kirjoittaa blogia ja jakaa sosiaalisessa mediassa, koska pidän sitä mielyttävänä ja hyvää mieltä aiheuttavana toimintana. Jokainen pitää itsestään puhumisesta (ainakin yleensä), minkä vuoksi omasta elämästä jakaminen sosiaalisessa mediassa on joillekin jopa koukuttavaa. Se on kuin mikä tahansa hyvän olon hormoonin eritystä lisäävä toiminta, liikunta, musiikki, suklaa tai esimerkiksi alkoholi. Sen pariin hakeutuu uudestaan ja uudestaan. Ns. palkitsemisjärjestelmä aktivoituu ja tulemme tyytyväiseksi siitä että olemme jakaneet elämästämme muille.
jacket ZARA
t-shirt TOMMY HILFIGER
jeans LEVI’S
bag CHANEL
mules H&M
 sunnies RAY BAN
necklace DKNY
Itsestään puhuminen ja omasta elämästään jakaminen on normaalia aivan arkisessa kanssa käymisessä. Joka päivä kun keskustelemme ystävien, työkavereiden tai perheenjäsenten kanssa jaamme jotain itsestämme. Olisihan vuorovaikutus huomattavasti omituisempaa, jos emme esimerkiksi kertoisi miten viikonloppu meni tai mainitsisi saavutuksista ja elämänmuutoksista keskustelun lomassa. Ystävien saaminen ja sosialisointin on elämän kannalta tärkeää, koska vuorovaikuttaessamme voimme jakaa resursseja ja löytää kumppaneja. Me ihmiset olemme laumaeläimiä, joten yhteenkuuluvuus ja verkostoituminen on meille luonnollista. Siitä huolimatta olemmeko kontaktissa muiden ihmisten kanssa, on luonnollista promota itseään ja tehdä itsestään mahdollisimman positiivinen ja edustava kuva. Onhan kyseessä oma status ja mahdollisuudet pärjätä elämässä ja yhteiskunnassa. Sosiaalinen media tekee tästä entistä helpompaa ja sitä voi tehdä vuorokaudenajasta tai sijainnista huolimatta. Myös se mikä on soveliasta jakaa sosiaalisessa mediassa on muuttunut, sillä muistan alkuaikoina kun somessa jaettiin todella arkisia asioita, nykyään jaetaan paljon enemmän mutta suodatetummin. Sosiaalisessa mediassa kaikki on kaunista ja edustavaa, rakeisia kännykkäkuvia ei jaeta omilla sivuilla vaan tulee kysymykseen myös aitous, kun näytetään vain ne hyvät ja kauniit asiat elämästä.
Elämästään kertominen sosiaalisessa mediassa ei ole välttämättä huono asia, mutta kohtuus kaikessa. Siellä on mahdollista kartuttaa myös omaa statustaan, esimerkiksi tykkäysten ja seuraajien muodossa. Tämä lisää ihmisten halua jakaa ja panostaa sosiaalisen median sisältöönsä, koska se lisää tykkäysten ja seuraajien määrää, mikä lisää hyvänolon hormoonin erittymistä kehossa. Seuraajien määrä onkin suoraan korreloitu statukseen yhteiskunnassa nykyaikana, joten ne joilla on paljon seuraajia ja hienoa sisältöä ovat arvostettuja jossain määrin. Kaikkein koherentein ja kaunein sisältö kerää seuraajia, eikä ne arjen normaalit asiat tule niin vahvasti esille. Usein seurattavien elämää pidetäänkin juuri sinä mitä he jakavat, joten kateus ja mielenkiinto kulkevat käsi kädessä. Jonkun tietyn henkilön seuraaminen voikin olla omalla tavallaan koukuttavaa ja silloin tuntee tuntevansa kyseisen henkilön, vaikka näkisi vain sosiaalisessa mediassa jaetun sisällön.
Ne ketkä saavat eniten tykkäyksiä ja keillä on paljon seuraajia sosiaalisessa mediassa ovat voineet tehdä siitä työn ja bisneksen ja parhaimmillaan tienata miljoonia erilaisten sivubisnesten muodossa, jotka sosiaalisen median tuoma status on tehnyt mahdolliseksi. Muut haluavat tietää millaista sisältöä he jakavat, millaisia vaatteita ja tuotteita he käyttävät, jotta voivat itse tähdätä samaan. Yritykset ovatkin huomanneet tämänlaisen markkinoinnin mahdollisuudet ja käyttävät sitä osana markkinointiaan. Koukuttavuus voi liittyä siis myös siihen tiettyyn tiliin tai henkilöön ketä seuraat ja haluun pyrkiä samaan. Voit sisältömarkkinoinnin pohjalta ostaa tuotteita, joita ilman kyseistä mainosta et välttämättä olisi tullut ostaneeksi, tai päinvastoin suosikkituotteesi voi silmissäsi muuttua huonoksi jos arvostamasi vaikuttaja ei pidä siitä. Sosiaalinen media vaikuttaa myös muuhun elämään niin hyvässä kuin pahassa.
Jos jaat elämäsi netissä, silloin sinusta saa puhua mitä halutaan. Tai näin ainakin usein ajatellaan, mutta asia ei kuitenkaan mene aivan niin. Sydäntä särkee lukea bloggaajakollegoideni kommenttibokseista mitä kauheampia kommentteja, sekä blogijuoruja joita kerrotaan enemmän ja enemmän bloggaamisen vakiintuessa työnkuvana. Itselleni blogi on kuitenkin harrastus ja lukimääräni ovat suhteellisen pienet, joten olen pahimmalta vihakommenttivyöryltä säilynyt. Tavallaan vihakommenttien määrä korreloi suosiosi ja statuksesi kokoa, mitä enemmän sinua seurataan sitä enemmän lukijat kokevat, että sinulle voi sanoa mitä vaan.
Tämäntyyppistä työtä tekevät ovat tottuneet kommentteihin ja netin anonyymiyteen, joten he eivät vähästä hätkähdä, mutta minua jää mietityttämään ne kommentoijat jotka ottavat asiakseen kirjoittaa jollekin toiselle asioita mitä kenenkään ei tarvitsisi kuulla. Julkisuudessa olevasta henkilöstä ollaan luonnollisesti kiinnostuneita, mutta usein se törkeiden kommenttien kertominen siirtyy myös keskustelupalstoille ym. mikä mielestäni on myös omituista että jos jonkun bloggaajan tai muun sisällöntuottajan tuottama materiaali on vastenmielistä miksi sitä luetaan ja siitä täytyy purkaa tunteensa jonnekin muualle epäasialliseen sävyyn. Jos asia ei kiinnosta, mene jonnekin muualle. Kukaan ei pakota lukemaan tai näkemään sisältöä ja se on helppo suodattaa pois omasta sosiaalisesta mediasta, jos tosissaan ei halua sitä kokea. Eikö se itseäkin ala ärsyttämään, jos jotakuta seuraa vain sen takia että voisi puhua tästä sosiaalisessa mediassa eteenpäin. Tämä on jo mielestäni toksista koukuttumista sosiaaliseen mediaan, eikä tee sille kommentoijalle tai juoruilijalle tai kommenttien kohteelle hyvää. Sosiaalisen median voima voi saada aikaan paljon positiivista erilaisten kampanjoiden avulla, mutta negatiivisuus vie helposti mennessään.
Olen halunnut pitää blogini positiivisena ja tietyt asiat sen ulkopuolella aivan tarkoituksesta. Esimerkiksi työni on selkeästi rajattu ulos blogini aihepiireistä ja sosiaalisesta mediasta. En myöskään tuo parisuhdettani tai tiettyjä tietoja itsestäni julki, koska koen että vaikka sosiaalinen media on mahdollisuus, on siinä kuitenkin omat riskinsä. Oma sosiaalinen mediani onkin suodatettu versio arjestani, jossa näkyvät vain ne asiat jotka haluan tuoda ilmi. Sosiaalinen media on nykyajan ilmiö, jota ei kannata pelätä. Se mahdollistaa paljon, mutta voi olla myös haitaksi. Sosiaalinen media ei ole sama asia kuin koko elämä, joten muista elää myös sen ulkopuolella.
Jakaminen on positiivinen asia ja sosiaalinen media tehnyt mahdolliseksi ennenkuulumattomia asioita, kuten ammatin ja markkinointikanavan, mutta sen voima voi kuitenkin olla arvaamaton ellei sitä tiedosta.
Psst! Jos sosiaalisen median koukuttavuus ja neurobiologia kiinnostaa, kurkista Through the Wormhole with Morgan Freeman jakso jossa aiheesta puhutaan. Pätkä jaksosta on ainakin täällä.
Ciao belle,
Sini
Continue Reading