MIELENTERVEYTTÄKIN TULISI HOITAA

Viime aikoina mielenterveys ja mielenterveyspalvelut ovat olleet hieman enemmän huudossa noin puheenaiheena. Vuosi 2018 taitaa olla muutenkin asioiden puheeksi ottamisen vuosi, joten miksei #metoo ja #timesup kampanjoiden lisäksi puhuttaisi niinkin tärkeästä ja arkisesta asiasta kuin mielenterveys. Esimerkiksi ALMA on ollut mukana mielenterveysaihesessa kampanjassa tietoisuuden ja mielenterveyspalveluiden laadun ja määrän lisäämiseksi. Aiheena mielenterveys herättää paljon tunteita ja ajatuksia, mutta usein aiheesta ei ainakaan tällaisena jörönä suomalaisena puhuta. Erityisesti nuorilla on todella paljon mielenterveyden ongelmia. Huomasin itsekin nuorempana, että läheisillä ja itselläni ei mennyt oman pään sisällä hyvin vaan pahaa oloa ja masentuneisuutta oli joko enemmän tai vähemmän. Osalla saattoi olla lääkärin toteamia diagnooseja ja osa meni taas omin hoitokeinoin. Omalla osallani koin kaikkein parhaaksi tavaksi ylläpitää jaksamistani ja pitää päätäni kasassa teini-iän temmellyksessä tanssin, jonka kautta sain liikuntaa, onnistumisen kokemuksia, ystäviä ja tavan purkaa tunteitani. Nykyään bloggaamisen kautta ajattelen asioita ja saan purettua niitä sellaiseen muotoon että näen sen silmieni edessä, jolloin suurelta tuntuvat asiat saavat perspektiiviä eivätkä ne tunnu enää niin suurilta. Jokaisella on kuitenkin aivan oma tapansa käsitellä tunteitaan ja ajatuksiaan, joten on se sitten liikkuminen, kirjoittaminen tai vaikka siivoaminen on hyvä pitää kiinni niistä itselle hyväksi todetuista tavoista ja keinoista jotka saavat aikaan hyvää oloa ja mieltä.

 

Koska aiheesta puhutaan entistä enemmän ei se ole enää niin suuri mörkö tai tabu, jota peitellään. Apua saa pienemmällä kynnyksellä, mutta resurssien pula on valitettava asia mielenterveystyössä. Yhteiskunnalla ei ole loputtomasti varaa panostaa kaikkeen, joten jostain on aina karsittava. Mielenterveystyöhön ei myöskään ehkä osata panostaa, vaan varoja ohjataan muualle. Kilpailutus ja terveydenhuoltopalveluiden rakenteen muuttuminen on aiheuttanut muissakin terveydenhuollon palveluissa paljon muutoksia ja kuohuntaa, joten tilanne sen kehittämiseen ei ole optimi. On kuitenkin tärkeää tehdä töitä asioiden eteen, jotta ne saadaan sujumaan joten toivotaan että nyt alkanut puhuminen mielenterveydestä tekisi siitä yhtä normaalin asian hakea ja saada hoitoa kuten esimerkiksi vaikka tikattava haava tai luumurtuma. Ennaltaehkäisevä työ on tietenkin tärkeää, jolloin jo pienten oireiden ilmetessä olisi mahdollista puuttua asiaan ennen kuin mielen tasapaino on ehtinyt järkkyä tarpeettoman paljon. On olemassa joitain hyviä ja luotettavia paikkoja etsiä tietoa ja hakea pienellä kynnyksellä apua. Ensimmäisenä haluan mainita Terveyskylän Mielenterveystalon ja Sekaisin 24/7 chatin jossa on informaatiota mielenterveydestä, keskusteluapua anonyymisti sekä mahdollisuus nettiterapiaan.

Puhuminen läheisille ja muille ihmisille on ehkä helpoin tapa helpottaa oloaan akuutisti. Vaikka kyseessä ei ole psykoterapeutti tai muu alan ammattilainen auttaa se usein hahmottamaan ajatuksiaan lausumalla ne ääneen. Itse ainakin koen tästä paljon hyötyä ja keskustelenkin esimerkiksi ystävieni tai toisen puoliskoni kanssa mieltäni askarruttavista asioista, jotta ne on helpompi ottaa sellaisena kuin ne ovat. Jokaisen meidän täytyy oppia myös hyväksymään itsemme sellaisena kuin olemme. Jos emme koe olevamme kotona omassa kropassamme tai suorastaan vihaamme itseämme on olemassaolo ja eläminen hankalaa. Itsensä ja niiden pahojen fiilisten hyväksyminen on usein kynnyskysymys sille joka kokee vointinsa oman pään sisällä huonoksi ja kokee pahaa oloa. Kun itsensä hyväksyy on helpompi päästää irti siitä ajatuksesta, että oma paha olo on omaa syytään ja siihen voi saada aikaan ratkaisun ja siihen voi saada apua.

Avun etsimisen tulisi olla hyväksyttävä asia ja sen ei tulisi herättää pelkoa tai ahdistusta siitä otetaanko avunpyytäjä tosissaan. Perusterveydenhuollossa mielenterveydellisten ongelmien vuoksi tulleiden henkilöiden kokemukset vaihtelevat onnistuneista täysin päinvastaisiin. Tällöin mietinkin itsekseni, miksi asialle ei voi tehdä enemmän mutta mikäli asiasta keskustellaan on tie oikeaan suuntaan. Ruohonjuuritasolla on hankala saada muutosta aikaan sosiaali- ja terveysalan hitaissa byrokratian rattaissa, joten muutos on hidas mutta toivottavasti suurempi kansallinen keskustelu saisi aikaan reaktion myös ylemmissä portaissa, jolloin muutosta on helpompi lähteä ajamaan eteenpäin. Oman mielenterveyden hoitaminen esimerkiksi terapian keinoin on nykyään avoimempaa ja hyväksyttävämpää kuin ennen. Julkisuuden henkilöt ja muut sosiaalisen median aktiivit puhuvat aiheesta ja kokemuksistaan, jolloin jokaisen on helpompi samaistua ja kokea myös itse ettei ole hävettävää tarvita apua. Sisulla mennään läpi vaikka harmaan kiven, mutta sen ei välttämättä tarvitse olla niin työlästä vaan voi mennä myös hieman helpomman kautta.

Mental health has become more of an open topic rather than a taboo, but the change into becoming a regular part of one’s health and it being treated with ease is slow. I hope that the celebrities and social media actives sharing their experiences and thoughts more openly is making people realize that it is okay not to feel okay and get help. Especially young people are not feeling good nowadays and they are only rarely getting the help they might need. Low threshold services are a must in order to help those people in need. If one is not feeling good it is important to find those things that help you keep your mind intact like sports, music, writing or even cleaning whatever works for you best. Also speaking to other people is one of the easiest ways to get some perspective on things on your mind. Accepting yourself as you are and the thoughts in your head is a big improvement to a person who considers themselves to blaime for their anxiety. It also makes it easier to realize that it’s not making you any worse of a person to have those feelings or need to get outside help.

trench coat BURBERRY

plaid trousers THEORY

cable knit sweater WEEKEND MAX MARA

beret VINTAGE

sunnies RAY BAN

bag MICHAEL KORS

Ciao belle,

Sini

Vastaa